Bewonersplatform Smilde wil beter bereikbaar zijn en introduceert website

De nieuwe website is in de lucht. Pixabay

De nieuwe website voor het Bewonersplatform Smilde is in de lucht. Sinds 2016 zet het platform zich in voor de bewoners van Smilde en de verbetering van de leefomgeving.

Douwe Faber, voorzitter van het Bewonersplatform: ‘Daarmee willen we ook beter bereikbaar zijn voor iedereen. Het Bewonersplatform heeft intussen al heel wat bereikt en gedaan. Met deze nieuwe website willen we meer naar buiten treden.’

Het bewonersplatform is een koepel voor de inwoners en organisaties van Smilde. De nieuwe website geeft daarom niet alleen informatie van en over het platform zelf, maar biedt meer. Zo is daar onder andere ook een overzicht van organisaties en verenigingen in Smilde te vinden. Daarnaast een nieuwspagina met korte nieuwsberichten vanuit het dorp en een pagina met een agenda van activiteiten in de komende tijd.

Faber doet tot slot een oproep: ‘Mis je iets of wil je jullie activiteit of nieuws er graag op hebben: mail dan naar info@bewonersplatformsmilde.nl . Maak gebruik van deze nieuwe mogelijkheid om de Smildegers digitaal te bereiken.’

www.bewonersplatformsmilde.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe
menu