Bijenhotel met vlinderkastje voor basisscholen in Hoogersmilde

Dit insectenhotel wordt door de leerlingen gevuld. Godfried Westen

Door de EnergieCooperatie Duurzame Smildes zijn bij basisscholen Pieter van Thuyl en De Vaart in Hoogersmilde dinsdag insectenhotels geplaatst. De insectenhotels, met geïntegreerd vlinderkastje, werden geleverd met vulling.

Het merendeel van het materiaal is beschikbaar gesteld door leden van de EC Duurzame Smildes c.q. klanten van Energie VanOns. Ook is een stukje grond omgespit waar een wildbloemenmengsel gezaaid gaat worden.

Overigens gaf de directie van beide scholen aan bang te zijn voor vandalisme, maar zij spraken de hoop uit dat omwonenden een oogje in het zeil houden.

Binnenkort wordt ook bij de Prinses Margrietschool in Smilde een insectenhotel geplaatst, in overleg met de leerlingenraad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe