Boeiende discussie tijdens webinar 'Zorg dichterbij, wiens zorg is dat'

Computer. Pixabay

De WMO-raad Gemeente Midden-Drenthe hield onlangs een eerste webinar. Samen met diverse gastsprekers en deskundigen werd het thema ‘Zorg dichterbij, wiens zorg is dat’ behandeld.

Diverse vraagstukken met betrekking tot het thema, zoals groei van kwetsbare inwoners in de wijken en buurten als gevolg van het spreiden van bestuurlijke bevoegdheden, kwamen aan de orde. Er moet gewerkt worden aan leefbaarheid in deze wijken en buurten. Er gaat al veel goed, maar op een aantal punten zoals samenwerking tussen organisaties en inwoners kan het altijd nog beter.

Zowel gemeente, zorginstellingen, vrijwilligers als professionals zetten zich in om ‘Zorg dichterbij’ voor iedereen te laten gelden die dat nodig heeft in iedere buurt, wijk, dorp of straat in Midden-Drenthe.

Kortom, een prima eerste Webinar, met boeiende discussies en conclusies waaruit blijkt dat er nog het een en ander moet gebeuren op het gebied van ‘Zorg dichterbij, wiens zorg is dat’. Een verslag van dit Webinar is te vinden op de website wmoraad-md.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe