Chill-in: jongerencentrum voor de jeugd en door de jeugd

V.l.n.r. staand: Marten Leistra, Stefan Westerveld, Kirsten van Trigt. Onder v.l.n.r.: vrijwilligers Brigitte Beers, John Beers. Julian Beers

Sinds september dit jaar zijn de deuren van Chill-in weer geopend, en waait er een nieuwe en frisse wind door het jongerencentrum. Voor de jeugd, door de jeugd. Met dat motto wil het bestuur samen met jongerenwerker Kirsten van Trigt én de jongeren nieuwe activiteiten ontwikkelen.

Kirsten van Trigt is enthousiast. Wegens corona was de jongerensoos even gesloten, maar opent de deuren weer: ‘Met participatief jongerenwerk willen we de jongeren zelf invloed geven op wat er georganiseerd wordt in Chill-in. In de praktijk betekent dat jongeren zelf activiteiten bedenken die door henzelf onder begeleiding worden georganiseerd. Dat is waar Chill-in nu voor staat.’

Jongeren leren dat fouten maken mag en dat je juist van die fouten kunt leren. Kirsten: ‘We stimuleren zelf- en samenredzaamheid en geven zo een stuk verantwoordelijkheid terug. Elkaar ondersteunen en versterken en samen een participatiecultuur creëren.’ Daarbij leren de jongeren sociale en maatschappelijke competenties zodat zij volwaardig kunnen participeren in deze maatschappij, zowel nu als later.

Volta

Volgend jaar verhuist het jongerencentrum naar Volta. Een spannende overstap voor het bestuur, vrijwilligers maar zeker ook voor de jeugd. Zij krijgen nu de mogelijkheid om mee te denken en mee te werken aan hoe de nieuwe locatie eruit komt te zien, maar ook aan de activiteiten. Om de wensen van de jongeren in Beilen goed in kaart te brengen gaan studenten van de opleiding Social Work van de Hanzehogeschool in Groningen een behoeftenonderzoek doen onder de jongeren.

Kirsten vertelt dat ze sinds haar komst wekelijks het aantal bezoekers ziet toenemen: ‘Vanwege corona houden wij rekening met het aantal bezoekers, zodat iedereen voldoende afstand kan houden. Het is echt voor de jeugd…..door de jeugd. Een plek waar zij zich thuis moeten kunnen voelen, verantwoordelijk voor willen zijn en kunnen voelen.’

Om alle initiatieven van de jongeren te ondersteunen is Kirsten op zoek naar enthousiaste vrijwilligers op de werkvloer, die hun talenten willen delen met de jeugd.

Bestuur

Ook binnen het bestuur zijn er wat wisselingen geweest. Voorzitter Marten Leistra vertelt dat het bestuur op zoek is naar een penningmeester en enthousiaste leden om het bestuur te versterken. Het bestuur is momenteel druk met plannen om de overgang naar de nieuwe locatie soepel te laten verlopen. Dat betekent nadenken over de inrichting van het gebouw, kleuren op de wanden enzovoort.

Marten Leistra: ‘Gelukkig is er al wel veel geregeld, toch blijven er steeds weer zaken komen waar we als bestuur over na moeten denken om de juiste keuzes te maken. Het doel is dat in september 2021 een prachtig jongerencentrum staat in Beilen.’

Jongeren die belangstelling hebben zijn van harte welkom. Jongerencentrum Chill-in is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur en op vrijdagavond ook van 19.00 uur tot 22.00 uur. Kirsten vindt het leuk de jongeren te ontmoeten en meldt nog even dat Chill-in ook te vinden is op Facebook en Instagram.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe