Contouren van Volta en De Sprong worden zichtbaar

De contouren van de bouw zijn goed zichtbaar. Staikel Movies

De bouw van de nieuwe middelbare school Volta is 24 juni officieel begonnen. Het bouwproject valt op te delen in twee deelprojecten: de bouw van de VO-school aan de omloop en de bouw van de gymzaal aan de Verlengde Havenstraat aan de overzijde van de haven. De bouw van beide deelprojecten vordert gestaag.

De sloop van de oude gymzaal liep vertraging op vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. In overleg met de provincie zijn maatregelen getroffen om de vleermuizen van een ander onderkomen te voorzien. Na zorgvuldig onderzoek bleek dat deze maatregelen werkten, nadat geen vleermuizen meer aangetroffen werden kon de sloop voltooid worden.

Om de verkeersveiligheid van de leerlingen te vergroten is De Omloop aan een zijde, ter hoogte van de bouwplaats afgesloten voor verkeer.

Volta en de nieuwe gymzaal De Sprong worden duurzaam en krijgen duurzame installaties. Zowel De Sprong als Volta zouden EPS isolatie krijgen. Vanuit de markt kreeg de gemeente signalen dat de combinatie EPS met PV panelen een verhoogd risico op brand geeft. Aangezien de gemeente qua brandveiligheid geen enkel risico wil nemen is besloten om uit voorzorg de dakisolatie uit te voeren in brandwerende/onbrandbare materialen. De meerkosten van circa 60.000 euro worden gedekt uit de post onvoorzien.

De oorspronkelijke opleverdatum van Volta stond gepland voor de zomervakantie van 2021. Vanwege COVID en mede afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het virus is de opleverdatum nu gepland in september 2021. Er wordt hard toegewerkt naar het hoogste punt van de bouw, naar alle waarschijnlijkheid is dat in november.

De bouwplanning van gymzaal De Sprong aan de andere zijde van de haven loopt volgens schema. Begin september is de betonvloer van de nieuwe gymzaal gestort, de opleverdatum staat gepland in april 2021. Hierna vindt de verdere sport- en terreininrichting plaats.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe