De Reeënwissel doet mee aan ambitieus programma

Boomhut XXL was ook een groot project van de Reeënwissel. Ron de Vos, archief

Raymond en Tjitske Beerendonk van camping De Reeënwissel in Hoogersmilde zijn in 2018 uitgeroepen tot Drents Ondernemer. Daarmee toonden ze al aan ambitieus te zijn. Beerendonk heeft zich inmiddels ook aangemeld voor het REXprogramma en na een zware selectieprocedure kan hieraan deelgenomen worden.

Met behulp van het REX-programma worden ondernemers uitgenodigd om door te groeien naar de (inter-)nationale top binnen hun eigen segment. Een programma dus voor ambitieuze ondernemers met de potentie om met hun vakantiepark tot de (inter)nationale top te gaan behoren.

Het college van de gemeente Midden-Drenthe is positief: ‘Met uw potentie en ambitie zal De Reeënwissel in de toekomst een sterke positie in de top van het segment kunnen innemen. Het REX-programma kan een concrete bijdrage leveren aan de ontwikkelingen naar een nog hoger niveau. Wij hebben ingestemd met dit advies van de Taskforce, zodat De Reeënwissel kan toetreden tot het REX-programma.’

De Reeënwissel richt zich op het ‘sportief buiten beleven’, met active gaming, paarden en fietsen. Het aansluiten en verbinden met de natuurlijke omgeving zit overigens diep in hun DNA. Daarin is al veel geïnvesteerd en daarbij is altijd gezocht naar vernieuwing en verbinding. De ontwikkelingen die zijn gepland, zijn gericht op versterking van het toeristisch kamperen met een kwalitatief hoogwaardig product.

Beerendonk kan nu verder met het ontwikkelen van plannen. Toelating tot het REXprogramma betekent overigens niet dat alle plannen sowieso doorgang vinden. De plannen worden altijd getoetst aan het bestemmingsplan.

Gert Jan Bent (ChristenUnie) vroeg zich af of zich nog meer bedrijven hebben aangemeld en of de gemeente een actieve rol speelt om bedrijven te activeren mee te doen aan het REXprogramma. Dat bleek niet het geval. Portefeuillehouder Mieke Damsma: ‘We zijn hartstikke trots op de Reeënwissel want dit is best een pittig programma. Wellicht volgen er nu meer, wij staan er positief in. Maar het is aan de ondernemers zelf om hiermee aan de slag te gaan.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe