De strijd tegen de winterrups is begonnen in de Appelhof

Vrijwilligers brengen de dazenlijm aan. Cor Onderwater

Jan Vulperhorst is een van de vrijwilligers van het eerste uur bij de dorpsboomgaard in Smilde: Appelhof de Oude Veenhoop. Hij is groot voorstander van biodiversiteit of wel balans in de natuur. Toch is besloten maatregelen te nemen tegen met name de kleine wintervlinder.

Samen met alle vrijwilligers zet Jan Vulperhorst zich in voor het onderhoud van de Appelhof.

De rupsen van de kleine wintervlinder veroorzaken schade aan de fruitbomen. Vorig jaar was de schade in de Appelhof zo groot, dat de opening moest worden uitgesteld. Wintervlinders verschijnen als de nachten kouder worden. Het is een nachtvlinder. De vrouwtjes hebben geen vleugels en leven in het strooisel onder de boom.

Vulperhorst legt uit: ‘Zodra de nachten kouder worden kruipen zij omhoog langs de stam van de fruitboom. Onderweg worden zij door de mannetjes bevrucht, waarna zij bovenin de boom hun eitjes leggen. De eitjes komen uit als de knoppen in het voorjaar gaan uitlopen. De jonge rupsjes hebben namelijk jong en mals blad nodig. Een teveel aan rupsjes maakt de bomen kaal en belemmert de groei.’

Natuurlijke manier

De bestrijding van de rupsjes gebeurt op een natuurlijke manier, zonder gebruik van insecticiden. ‘Op het moment dat de rupsjes uit het ei komen, hebben de koolmezen jongen en dus veel voedsel nodig. Zonder de kleine wintervlinder zouden we veel minder koolmezen hebben. Om een rupsenplaag te voorkomen hebben we een aantal maatregelen genomen, die passen bij het biologische onderhoud van de boomgaard en de balans in de natuur.’

Deze maatregelen zijn voor iedereen toepasbaar. Een goede balans tussen de vruchtbomen en de natuur is voor iedere vruchtboomliefhebber erg belangrijk: ‘Om de bomen te beschermen tegen teveel ongewenste gasten, zoals de wintervlinder, zijn in de omgeving van de Appelhof mezenkastjes opgehangen. Ook is schapenwol rond de bomen aangebracht, om de opkruipende wintervlinder tegen te houden. Een aantal stammen is voorzien van ducktape, waarop dazenlijm is aangebracht. Dazenlijm is speciaal ontwikkeld op een natuurlijke wijze zonder gebruik van pesticiden. Met deze combinatie van maatregelen verwachten we overlast van de rupsen voor onze nog jonge en dus kwetsbare aanplant te voorkomen.’

De herfst- en de winterperiode staan vooral in het teken van boomonderhoud. ‘Het snoeien is een belangrijk deel van de boomverzorging. Ook is het belangrijk dat er een mulch laag (bijv. compost of paardenmest) rondom je bomen wordt aangebracht. Om de bodem structureel vruchtbaar te houden is organische stof noodzakelijk. Op de Appelhof zijn alle boomspiegels voorzien van compost,’ zo besluit Vulperhorst.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe