Educatie gaat gewoon door in Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Dodenherdenking op Kamp Westerbork Archief: DVHN

Herinneringscentrum Kamp Westerbork ontvangt een structurele subsidie sinds verleden jaar van 40.000 euro per jaar. Een aanzienlijk bedrag. Marinus Louissen (CDA) vroeg woensdagavond of er uitvoering is gegeven aan de door de raad gestelde randvoorwoorden. Dat bleek het geval.

Burgemeester Mieke Damsma gaf aan dat dit geld voor educatie gebruikt wordt: ‘Daar zijn goede afspraken over gemaakt.’ Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kunnen scholen niet op bezoek komen, fysiek zijn er beperkingen. Desondanks, zo vertelde Damsma, worden de leerlingen wel bereikt, virtueel en op afstand is veel mogelijk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe