Gezamenlijke tuin of plantsoen voor het dorp Hijken

In Hijken wordt gekeken of er animo is voor een gezamenlijke tuin of plantsoen. Pixabay

Bij een paar mensen in Hijken is het idee ontstaan een gezamenlijke tuin of plantsoen aan te leggen en te onderhouden. Aan dit idee moet nog vorm gegeven worden en is afhankelijk of hier interesse voor is.

De eventuele aanleg gaat dus in overleg met de deelnemers: een bloementuin, een pluktuin, een rotstuin, een vlindertuin of combinaties daarvan. Deelnemers moeten zich wel voor langere tijd committeren aan het regelmatige onderhoud van de tuin c.q. het plantsoen. Hoe meer mensen mee willen doen, hoe beter het werk verdeeld kan worden. Het geheel moet er netjes uit blijven zien, het gehele jaar door, zodat alle inwoners uit Hijken hiervan kunnen genieten. De tuin / het plantsoen wordt namelijk openbaar toegankelijk.

Hijkenaren die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij de secretaris van Hijbel via hijbel@hijken.com of bij Hanneke Broer via dorpshuis@hijken.com. Alleen bij voldoende serieuze belangstelling gaat de aanleg door.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe