Het insectenhotel nabij De Grift is in ere hersteld (maar dat ging niet van harte)

Hard aan de slag voor een nieuw bijenhotel. Godfried Westen

Binnen een week na plaatsing van de twee geplaatste insectenhotels nabij MFA De Grift in Hoogersmilde was er al één vernield. Tot grote teleurstelling van de leerlingen van de beide scholen en van de organisatie. Verleden week is de schade hersteld, maar dat ging niet van harte.

De leerlingen van met name De Vaart waren erg teleurgesteld en ontdaan over de vernieling. Vooraf was EnergieCooperatie Duurzame Smildes al gewaarschuwd voor vandalisme door de directeuren van beide scholen. De oproep aan omwonenden om een oogje in het zeil te houden had vervolgens niet het gewenste effect.

Teleurgesteld

Allereerst werd aangifte gedaan van de vernieling. Niet alleen is de organisatie teleurgesteld over de vernieling, maar inmiddels ook in de sterke arm der wet. Godfried Westen: ‘Van de daders natuurlijk geen spoor. De politie werd ingeseind en gevraagd om actie. Tot op heden bleef het erg stil.’

Westen hoopt dan ook dat de gemeenschap in Hoogersmilde zelf een oogje in het zeil houdt: ‘Een inspanning van de betrokken gemeenschap is de enige garantie op verandering. In het bijzonder ouders, maar ook van omwonenden die zich verbonden voelen met die gemeenschap. Het kostte veel moeite om de vrijwilliger van de EnergieCooperatie Duurzame Smildes zo ver te krijgen een poging te wagen om het insectenhotel weer in elkaar te zetten. Dat is gelukt.’

De kinderen waren ook dit keer weer enthousiast om de vrijwilliger te helpen. Westen: ‘We spreken de hoop uit dat dit herstelde insectenhotel een langer leven beschoren is. Niet zozeer voor de EnergieCooperatie of de vrijwilliger die hier tijd en energie in stopte. Maar vooral voor de kinderen waar het hotel in eerste instantie voor bedoeld is.’

De EnergieCooperatie zorgt komende week voor het afvullen van beide hotels, inzaaien met een wildbloemenzaad en aanplant van kamperfoelies.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe