Huur sportclubs kwijtgescholden door de gemeente (SVWW voelt zich benadeeld)

Sporthal.

Jan Beugel (PvdA) vroeg dinsdagavond aandacht voor de bijzondere positie van SVWW. Deze handbalclub voelt zich benadeeld.

De gemeente Midden-Drenthe heeft besloten om de huur (sporthallen, gymzalen, zwembaden en sportvelden) kwijt te schelden voor sportverenigingen. De gemeente wil hen hiermee enigszins financieel tegemoet komen omdat sportclubs het zwaar hebben.

Handbalvereniging SVWW heeft echter inmiddels bij de gemeente aangeklopt. Deze club betaalt niet alleen huur aan de gemeente voor de sporthal in Westerbork, maar ook huur aan de stichting die de sporthal in Wijster beheert. Juist voor de huur in Wijster wordt de club dus niet gecompenseerd.

Dit probleem was bekend bij wethouder Erjen Derks: ‘Ja, dat klopt. SVWW heeft aan de bel getrokken.’ Inmiddels zijn er contacten geweest met de beherende stichting in Wijster, toezeggingen wilde Derks echter niet doen: ‘Maar we zijn in gesprek en we houden u op de hoogte.’

De zelf beherende verenigingen betalen geen huur aan de gemeente voor de velden. Het is daardoor niet mogelijk om de huur aan hen kwijt te schelden. Om een gelijk speelveld te behouden is besloten om hen een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken gelijk aan de huurprijs van een sportveld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe