Marijke Zaalberg is weer even terug uit Haïti (en wil graag uw ‘gast op de bank’ zijn)

Marijke Zaalberg te midden van haar kinderen in Haïti. Marijke Zaalberg

Momenteel is Marijke Zaalberg weer terug in Nederland. Al jaren organiseert zij met haar Stichting Naar School in Haïti ontmoetingsdagen om te vertellen over de ontwikkelingen in dat land en de school. Dat lukt in deze tijd niet vanwege corona. Daarom draait zij het om. ‘Want ontmoeting is juist zo belangrijk’, aldus Marijke. Zij wil graag te gast zijn om daarover te vertellen.

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Haïti verkeert momenteel in grote chaos. Al voor de pandemie was het er heel onrustig en onveilig. Corona heeft er een flinke schep bovenop gedaan.

Veel mensen lijden; er is veel honger. Vanuit de overheid is er geen enkele steun. De waarde van de gourdes is enorm gedaald en mogelijkheid om te werken wordt veel mensen uit handen geslagen door rellen, opstand en kidnappings. Te midden van dit alles wordt op Ecole Soleil de Hollande, de school van Stichting Naar School in Haïti met toewijding lesgegeven aan de allerarmste kinderen. Dit geeft deze kinderen hoop en een kans op een betere toekomst.

Stichting Naar School in Haïti is een initiatief van Marijke Zaalberg. Zij verblijft ongeveer 9 maanden per jaar in Haïti. Drie keer per jaar komt zij naar Nederland om fondsen te werven en donateurs te ontmoeten. Tijdens de coronapandemie echter verbleef Marijke 9 maanden achtereen in Haïti. Zij koos ervoor op de school te blijven en hulp te bieden. Zij zorgde voor de meisjes in het kinderhuis en deelde samen met hulp van anderen meer dan 2.400 voedselpakketten uit aan families, ouderen en kinderen in de omgeving van de school.

Vanwege corona kunnen ontmoetingsdagen niet gehouden worden, maar Marijke Zaalberg hoopt op vele persoonlijke uitnodigingen. Zij is graag bereid persoonlijk bij een ieder op de bank plaats te nemen en informatie te geven. Ze hoopt op vele inspirerende en warme ontmoetingen.
Kijk voor meer informatie op www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl/gastopdebank of stuur een mailtje naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe