Meer bestuurlijke grip op gemeentelijke projecten: projectgroep moet uitkomst bieden

De ambtelijke organisatie moet slagen gaan maken. B&A productions

Na het debacle van de rotonde bij de A28 met een forse kostenoverschrijding wil het college bestuurlijke grip op projecten versterken. Hiervoor moeten de werkwijze en inrichting van de ambtelijke organisatie worden verbeterd. De ambtenaren moeten meer projectmatig gaan werken.

‘Ongelukken blijven altijd mogelijk, maar risico’s kunnen we wel beter managen’, zo vertelde VVD-wethouder Jan Batelaan al eerder. Hij wil een projectcontroller per project. Dit ingrijpen is volgens het college nodig om in de toekomst nieuwe kostenoverschrijdingen te voorkomen. Het college wil een projectenbureau instellen en adviseert de raad om ‘projectcontrol’ in te richten. Hiervoor is incidenteel 160.000 euro nodig.

De ervaringen met de rotonde zijn voor het college aanleiding geweest een scan te laten uitvoeren op andere civiele projecten. Een van de conclusies is dat eenmaal door de gemeenteraad verstrekte kredieten doorgaans niet worden geïndexeerd. Het beschikbaar gestelde geld blijkt daarom dikwijls te weinig.

Verder wordt vooraf geen rekening gehouden met ambtelijke kosten. Uiteindelijk worden die echter wel meegerekend, met kostenoverschrijdingen tot gevolg.

Schrikken

In de commissievergadering Ruimte en Groen blikte wethouder Jan Batelaan kort terug: ‘Ja, hier begin je dan mee als nieuwe wethouder. Dat was even schrikken.’ Hij was echter blij met de uitkomsten van de civiele scan met heldere punten: ‘Dat heeft de organisatie nodig.’

In de commissievergadering werden harde noten gekraakt over met name de inrichting van een stuurgroep. In deze stuurgroep moeten naast de wethouders Jan Batelaan en Jan Schipper twee raadsleden meedoen.

Henk Heideveld (ChristenUnie) was duidelijk tegen: ‘Dit behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van het college.’ Hij deed een duidelijke oproep: ‘Neem je verantwoordelijkheid!’ Ook Jannes Kerssies (Gemeentebelangen Midden-Drenthe) vroeg zich hardop af waarom de raadsleden dit zouden doen. Arnoud Knoeff (D66) zag zichzelf wel in de controlerende rol, maar niet in de operationele rol.

Batelaan legde uit waarom hij graag zou zien dat de raad vertegenwoordigd is in de projectgroep: ‘Ja, u heeft een controlerende rol. Maar u wilt ook bestuurlijke grip. Wij willen u graag meenemen in de ‘financial control’.’

Brouwer (CDA) zag dit niet als armoede, maar als een geweldige kans om de organisatie op orde te krijgen en meldde zich enthousiast alvast aan. Overigens heeft wethouder Batelaan wel vertrouwen in de ambtelijke organisatie, maar: ‘We moeten stelselmatig investeren in de organisatie. Die organisatie moet slagen maken.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe