Niet naar de kerststal maar naar Crazy Christmas Hunt

Dit spel is vergelijkbaar met Scavanger Hunt, dat onlangs plaatsvond in Hijken. Hugo Faber

Op kerstavond vindt vanuit Hoogersmilde een Crazy Christmas Hunt plaats. De organisatie is in handen van Jessica Vredeveld van Jess Travel & Events en Bram Bloemerts van Buro Bram. Dit spel is geheel coronaproof.

Bij de Crazy Christmas Hunt gaan deelnemers in teamverband (4 personen) in een eigen auto de gehele provincie door om opdrachten te voltooien. De start en finish is bij Dorpsruimte D’Olde Bieb in Hoogersmilde in een Drive-Through. Hier krijgen de deelnemers een borrelpakket mee voor onderweg en een envelop met daarin de opdrachten. Het voltooien van elke opdracht is een bepaald aantal punten waard. Wanneer een opdracht is voltooid moet hiervan bewijs in de vorm van een foto of filmpje naar de centrale post per whatsapp worden gestuurd.

Elk team heeft ruim 2,5 uur de tijd om zoveel mogelijk punten te halen door zoveel als mogelijk opdrachten te voltooien. Het volbrengen van alle opdrachten binnen de gestelde tijd is niet mogelijk, teams moeten daarom tactische keuzes maken. Wanneer een team gefinisht is (eveneens in de Drive-Through), krijgen deze nog wat lekkers mee om thuis te nuttigen.

Nadat iedereen gefinisht is vindt door middel van een livestream via Facebook ’s avonds de prijsuitreiking plaats, waarbij bij de winnaars live wordt aangebeld om deze de gewonnen prijs te overhandigen.

Opgave kan per mail naar burobram@outlook.com met opgave van teamnaam. Verdere info, evenals de starttijd, volgt na aanmelding. Deelnemers starten tussen 18:00-20:00 uur. Voor vragen over kosten of opmerkingen kan eveneens gemaild worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe