Renovatie IKC Mr. Harm Smeenge valt duurder uit

IKC Harm Smeenge heeft een metamorfose ondergaan. Marjan Zinger

De renovatie van IKC Harm Smeenge heef het budget van 1,2 miljoen overschreden. De bouwkosten waren €80.000 hoger. Deze kosten komen voor rekening van Kits Primair, conform overeenkomst. De BTW was een discussiepunt, maar de gemeente Midden-Drenthe gaat deze kostenpost betalen.

‘Dit betekent dat we bij de Najaarsnota met een voorstel zullen komen om de btw mee te nemen in het budget voor huisvesting openbaar basisonderwijs, en de kapitaalslasten van oorspronkelijk € 96.000 te verhogen met € 16.000,’ aldus het college.

Bij de renovatie werden drie prioriteiten gesteld, de beheersing van het binnenklimaat, de onderwijskundige indeling en de upgrade van de buitenkant van het schoolgebouw. ‘Het ziet er allemaal spic en span uit’, zo erkende ook Gert Jan Bent (CU).

De school krijgt nu het label ‘Frisse Scholen klasse B’, wat dezelfde norm is als voor nieuwbouw.

Vooraf hadden de gemeente Midden-Drenthe en Kits Primair geen duidelijke afspraken gemaakt over wie de BTW zou betalen. Wel was duidelijk dat als de bouwkosten overschreden zouden worden, die betaald zouden worden door Kits Primair.

Onderzoeksbureau Pro Facto gaf de gemeente na onderzoek het advies om de BTW alsnog te vergoeden. ‘Daarmee voldoen we aan onze zorgplicht en verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair onderwijs. Bovendien is deze vergoedingssystematiek vergelijkbaar met de onderhoudswerkzaamheden bij IKC De Schutkampen Smilde in 2017 en de aanstaande nieuwbouw van de VO-school, waarbij de bijdrage ook inclusief btw was’, zo schrijft het college.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Krant van Midden Drenthe