't Derkshoes intensiveert samenwerking vanwege coronadreiging

Dit voorjaar werd een kijkluisterverbinding gemaakt. 't Derkshoes

Tijdens de eerste coronagolf eerder dit jaar zochten bestuurders van de verzorg- en verpleeghuizen (VVT) in Drenthe al vlot de samenwerking. Er was wekelijks nauw overleg met elkaar op gebied van beleid, aanpak, ervaringen en adviezen. Naarmate de besmettingscijfers omlaag gingen nam de intensiteit af. Inmiddels is het gezamenlijk overleg weer opgeschaald.

De VVT instellingen zetten weer de gezamenlijke schouders onder hetgeen op hen afkomt.

‘De dreiging van het virus neemt met rasse schreden toe, dat is bekend. Daarmee is nut en noodzaak van een meer intensief overleg ook weer groter. We hebben tijdens de eerste coronagolf kunnen leren van onze eigen en elkaars ervaringen en in de afgelopen zomermaanden hebben we ons kunnen voorbereiden op wat mogelijk kon komen. Nu is het zover en we zijn er klaar voor’, aldus Mariska Roeters, bestuurder van ZZWD.

Collega-bestuurder Ramon Snippe van ‘t Derkshoes beaamt dit: ‘Het is van grote meerwaarde dat we met elkaar kunnen afstemmen over een gerichte en effectieve aanpak binnen onze diverse vormen van zorg, zeker wanneer de dreiging van besmetting zo dichtbij en soms helaas zelfs binnen onze huizen is. We hebben ons allemaal goed voorbereid qua scenario’s en voorraden van beschermende middelen. Maar het is echt heel erg mooi om te weten dat je op elkaar kunt terugvallen wanneer daar behoefte aan is.’

Roeters vervolgt: ‘Er blijft uiteraard alle ruimte voor eigen aanpak en beleid. Iedere organisatie moet het wel op zijn eigen manier kunnen doen. Zo hebben wij, evenals een aantal collega’s, inmiddels besloten dat al onze medewerkers werken met mond/neuskapje wanneer de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Vandaag gaat er een brief uit naar onze bewoners en hun contactpersonen met het dringende advies om niet meer dan 2 bezoekers tegelijk te ontvangen in het appartement om de 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen aanhouden. Ook verzoeken we bezoekers om in onze gebouwen mond/neuskapjes en handschoenen te dragen. Deze liggen klaar bij binnenkomst. Zo doet iedere VVT instelling in de regio op zijn eigen manier al het mogelijke binnen bereik, waarbij welzijn en veiligheid van onze bewoners voorop staan.’

menu