Broodje met … Henny Groenendijk: over ‘Nogmaals archeologisch Haren’

Archeoloog prof. Dr. Henny Groenendijk. Foto: Eigen foto Henny Groenendijk

Archeoloog prof. Dr. Henny Groenendijk is donderdagmiddag 22 oktober te gast bij Broodje met ... in Ons Centrum en vertelt over zijn werk als oud-provinciaal archeoloog, wat er in de bodem van de voormalige gemeente Haren gevonden is en waar nog verder bodemonderzoek verricht zou moeten worden.

Henny Groenendijk, verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie (Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen), blikt terug op zijn periode als provinciaal archeoloog van Groningen en specifiek op het bodemarchief van de oude gemeente Haren. Wat is de huidige stand van kennis en waar liggen nog grote hiaten? Op welke thema’s zou toekomstig wetenschappelijk onderzoek zich moeten richten?

Gaaf bodemarchief

De grote landschappelijke variatie van de noordelijke Hondsrug met zijn flankerende beekdalen biedt nog allerlei kansen. Waar het bodemarchief nog gaaf is en welke informatie daaruit is te halen, vormt de rode draad in de lezing. Een van de pijlers van de archeologie is volgens Henny Groenendijk het bouwen van bruggen naar het publiek en het delen van verantwoordelijkheden. Het oudste verhaal van Haren steunt immers voor een belangrijk deel op vondsten en mededelingen van haar inwoners.

Henny Groenendijk schreef deel 21 in de Harener Historische Reeks: ‘Een wandeling door pre- en vroeghistorisch Haren’. Het boekje zal na afloop van Groenendijks inleiding te koop zijn.

‘Broodje met …’ is een initiatief van de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren in samenwerking met het Nutsdepartement Groningen-Haren, Forumbibliotheek Haren en boekhandel Boomker.

Informatie en aanmelden

Broodje met Henny Groenendijk over ‘Nogmaals archeologisch Haren’

Donderdag 22 oktober 2020, 12.00-13.00 uur, Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren

Entree: € 7,00, inclusief voorverpakte broodjes en (karne)melk

Aanmelden tot 19 oktober 2020 kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN .

In verband met de coronamaatregelen is een speciaal protocol van kracht dat na te lezen is op www.deagendavanharen.nl . Men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harener Weekblad