Enexis legt kabels naar zonneweide Glimmen

Overzichtskaart kabels Zonneweide Glimmen. Foto: Coöperatie Zonneweide Glimmen

Enexis gaat twee 10kV kabels leggen naar de zonneweide Glimmen. De kabels gaan lopen vanaf de spoorwegovergang van de Oude Schoolweg via de Parallelweg langs de spoorlijn naar de Zuidlaarderweg.

De kabels worden aangesloten op de bestaande kabels die in de Oude Schoolweg liggen. Tegenover Brasserie de Kastanjehoeve gaan de kabels naar de 1.750 kVA transformator van de zonneweide.

Enexis moest hiervoor een onderzoek laten doen naar de mogelijke beïnvloeding van de hoogspanningsleidingen van de spoorlijn. Uit onderzoek van Petersburg Consultants blijkt dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

4.320 zonnepanelen

Op de zonneweide komen 4.320 zonnepanelen met elk een piekvermogen van 370 Wp. Via 9 omvormers wordt gelijkspanning omgezet in wisselspanning. Per jaar wordt naar verwachting 1.500 MWh aan stroom opgewekt en aan het net geleverd. De stroomopbrengst wordt gemeten met 5 bruto productiemeters.

Al in juli 2019 is opdracht gegeven aan Enexis voor het aanleggen van de kabel. Vanaf dat moment is er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk gereserveerd om de opgewekte stroom op te kunnen nemen. De planning is erop gericht om in maart 2021 stroom te gaan leveren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harener Weekblad