Haren heeft een nieuwe bedrijvenvereniging: Bedrijvenvereniging Haren

Vereniging Ondernemend Haren, Stichting Dorpsfonds Haren en Vereniging van agrariërs in de voormalige gemeente Haren hebben de handen ineen geslagen. Foto: Pixabay

Vereniging Ondernemend Haren, Stichting Dorpsfonds Haren en Vereniging van agrariërs in de voormalige gemeente Haren hebben de handen ineen geslagen. De nieuwe ‘Bedrijvenvereniging Haren’ is maandag 7 december opgericht.

De reden hiervoor is dat de voormalige gemeente Haren met ingang van 1 januari deel gaat uitmaken van het werkingsgebied van het Ondernemersfonds Groningen. Het beheer van de voor dat gebied beschikbare trekkingsrechten komt te liggen bij de nieuwe vereniging.

Overkoepelende organisatie

De vereniging stelt zich ten doel om een overkoepelende organisatie te zijn ten dienste van de aangesloten organisaties. Dat wil zeggen de behartiging van gemeenschappelijke belangen van ondernemers en ondernemingen, waarbij gedacht kan worden aan het stimuleren van economische bedrijvigheid, leefbaarheid en welzijn in het gebied van de voormalige gemeente Haren.

Gebruik maken van middelen uit Ondernemersfonds Groningen

Als zodanig kan de vereniging gebruik maken van de middelen uit het Ondernemersfonds Groningen, die gefinancierd worden middels een opslag op de OZB. Het Ondernemersfonds Groningen is bestemd voor projecten die kunnen worden ingediend door zes bedrijvenverenigingen te weten Groningen City Club (GCC), Bedrijvenvereniging West, Bedrijvenvereniging ZO, VBNO, Ondernemend Ten Boer en nu ook de Bedrijvenvereniging Haren.

De voorzitter van Bedrijvenvereniging Haren, Henk Broekema en de voorzitter van het Ondernemersfonds Groningen, Berjo Wortmann, zijn zeer content met de oprichting van de nieuwe vereniging. Er is hard aan gewerkt en de verwachting is dat er veel initiatieven worden ontplooid in ondernemend Haren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harener Weekblad