Hareners Piet en Wineke Doornbos: een briljant echtpaar

Piet en Wineke Doornbos tijdens hun huwelijksjubileum. Foto: Kirsten van der Weide

Piet Doornbos (93) en Wineke Dethmers (91) uit Haren waren woensdag 9 december 65 jaar getrouwd. Het briljanten echtpaar werd op deze bijzondere dag door hun kinderen verrast met een orgelmuziek van Joris ten Have.

Op 9 december 2020 was het 65 jaar geleden dat de Harense Piet Doornbos en Wineke Dethmers elkaar het ja-woord gaven. Niet in Haren, nee, hun gezamenlijk leven begon in Oosterwijtwerd, waar Piet de statige boerderij Berlerheert van zijn ouders overnam. Het huwelijk werd gesloten in Middelstum, waar Wineke haar jeugd doorbracht in het nabijgelegen Toornwerd. In Oosterwijtwerd werden hun kinderen Alet en Klaas Siert geboren. Het leven op het grote gemengde bedrijf was altijd druk; huis en erf altijd vol mensen. Medewerkers en stagiaires uit binnen- en buitenland. Pas in de jaren tachtig, toen ook de kinderen uit huis waren en de veestapel was verkocht, kwamen er dagen waarop de echtelieden het huis voor zich alleen hadden. En dat was nog wennen ook!

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijke betrokkenheid zat bij Piet en Wineke van huis uit in het bloed. Beiden hebben door de jaren heen tientallen (!) bestuursfuncties vervuld, vaak decennia achtereen. Van schoolbestuur tot waterschap, van spaarbanken tot Plattelandsvrouwen, van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen tot verscheidene landbouworganisaties, werkelijk te veel om op te noemen. Zodra zij wat langer van huis konden, gingen Piet en Wineke reizen maken. En om hun kennissen en collega’s dezelfde mogelijkheid te bieden, gingen zij zelf buitenlandse reizen organiseren. Tussen 1987 en 2004 werden maar liefst 19 groepsreizen georganiseerd, naar Europese bestemmingen, maar ook naar Canada en Amerika. Daarnaast ging Piet, soms vergezeld door Wineke en/of de kinderen, ruim 20 keer mee als begeleider van Agrarische groepsreizen naar Kenia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Tanzania, Baltische Staten, Turkije en een aantal Europese landen.

Rentenieren in Haren

Hun kinderen maakten hun eigen keuzes voor de toekomst en zo kwam het besef dat er geen bedrijfsopvolger zou zijn. In 1992 verkochten Piet en Wineke hun boerderij en gingen ‘rentenieren’ in Haren. Dat was een grote stap, waar ze overigens nooit spijt van kregen. Maar het was wennen dat je niet meer om je huis heen kon lopen met aan alle kanten de wijde blik van het Groninger land, waar je elke dag de zon kon zien opkomen en zien ondergaan zonder dat je blik belemmerd werd door bomen en gebouwen. Niet dat het echtpaar in Haren met de armen over elkaar achter de geraniums ging zitten, integendeel! Ook daar waren maatschappelijke organisaties waar je lid van kunt worden en waar de besturen zitten te springen om mensen.

Tot de dag van vandaag is Wineke lid van verscheidene organisaties en zij mist niet graag haar wekelijkse bridgeclub. Piet is lid van Probus en hij is bijna alle dagen actief als voorzitter van het Fonds Eemsmond. Een van de belangrijkste wapenfeiten van het Fonds is de aankoop van het vroegere bankgebouw in het centrum van Appingedam en de vestiging daarin van De Zilverkamer. Voor zijn inzet voor het behoud van cultureel erfgoed reikte burgemeester Rika Pot in 2014 de Damster stadsmunt uit aan Piet Doornbos. Eerder, in 2010, kwam Mark Boumans, als burgemeester van Haren, langs om te vertellen dat het Hare Majesteit had behaagd Piet Doornbos te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Midden in de samenleving

Piet en Wineke staan nog midden in de samenleving, volgen de ontwikkelingen en dragen graag hun steentje bij. De beperkende maatregelen door de Corona vallen het briljanten echtpaar soms zwaar. Allerlei activiteiten liggen stil en ‘er moet nog zoveel gebeuren’. Zelfs de wekelijkse slibtongetjes bij Van der Valk zijn vervangen door kibbeling van ‘’t Zal je zusje zijn’. Om aan de spreekwoordelijke geraniums te ontsnappen, maken ze regelmatig een autotochtje door de provincie. Er zijn zoveel plekken waar mooie herinneringen liggen. Maar ondertussen kijken zij reikhalzend uit naar het moment waarop de maatschappij weer ‘los’ gaat en zij weer actief kunnen deelnemen.

Piet en Wineke Doornbos: in meerdere opzichten een briljant echtpaar. Van harte gefeliciteerd!

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harener Weekblad