Harense Annemiek Bos ontvangt Dickens Award 2020: ‘Het is prachtig voor klooster Yesse!’

Annemiek Bos neemt de Dickens Award in ontvangst uit handen van Kees Swagerman, voorzitter Culturele Raad Haren, bij het bezoekerscentrum van klooster Yesse Foto: Stef Steneker

De Dickens Award, de tweejaarlijkse culturele prijs van de gemeente Haren, werd vrijdag 6 november uitgereikt aan de Annemiek Bos.

De jury van de Dickens Award 2020 besloot unaniem Bos te onderscheiden met deze prijs die dit jaar voor de tiende keer werd uitgereikt. Met het toekennen van de Dickens Award 2020 wil de jury deze gedreven en onvermoeibare Harense eren voor haar bijdrage aan het verbreiden van kennis en bekendheid van het Klooster Yesse in Haren.

Bos zet zich sinds het eind van de jaren negentig in toenemende mate in voor het onderzoek naar de geschiedenis van het cisterciënzer nonnenklooster Yesse (1215-1594). Daarnaast is ze dagelijks bezig de kennis over de cultuurhistorische waarden van dit klooster onder een steeds omvangrijker wordend publiek te verbreiden.

In de jury zitten lid Josje van Donselaar-Wiersema, lid Henk Boomker, namens de Dickens Sociëteit Hermen Grasman, namens de gemeente Groningen Fransien Saalbrink en voorzitter Kees Swagerman, namens de Culturele Raad Haren. Swagerman en Bekenkamp brachten de winnares vrijdag 6 november een onverwacht bezoek.

‘Is het echt zo?’

Bos had er niet meer op gerekend. Bos: “Ik wist dat ik was voorgedragen, maar daarna had ik niks meer gehoord. De uitreiking was ook uitgesteld naar 6 november. Ik had het niet zien aankomen, totdat Kees en Hein bij me op de stoep stonden. Dan sta je wel met de mond vol tanden hoor. Is het echt zo? Ja het is echt zo! Ik voel me zeer vereerd. Maar het is niet alleen door mij gedaan, er zijn zoveel mensen bij betrokken. Het is prachtig voor klooster Yesse! De afgelopen 25 jaar is er veel gebeurd.”

Uit het juryrapport komt duidelijk naar voren wat Bos heeft betekend en nog steeds betekent voor klooster Yesse.

Hoe het begon

Haar nieuwsgierigheid voor de kloostergeschiedenis werd gewekt door een buurman, Bouwe Seffinga, die een verzameling bodemvondsten aan Annemiek overdroeg met het dringende verzoek deze nalatenschap zichtbaar te houden voor belangstellenden. Op de plek van het huis en de grond waar zij als kind opgroeide en als volwassene terugkeerde, had bijna vier eeuwen een klooster gestaan. Met gretigheid aanvaardde ze de opdracht van haar buurman, verdiepte zich in de geschiedenis, verzorgde lezingen, bereidde exposities voor en zette rondwandelingen in elkaar.

Opgravingen

In 2010 liet ze de stichtingsakte van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse passeren. In datzelfde jaar greep ze het aanbod van toenmalig provinciaal archeoloog Henny Groenendijk met beide handen aan: er ging een eerste schop de grond in en de fundamenten van de kloosterkerk werden blootgelegd.

Op de barricades

Naar aanleiding van de dreigende aanleg van de Zuidtangent, dwars door het kloosterterrein, was een actiecomité opgestaan, waaraan Annemiek al haar kennis spuide. Met het restant van de actiekas, nadat die ontsluitingsweg uit de plannen was verdwenen, mocht Annemiek vele jaren later aanvullend bodemonderzoek laten doen. Het resultaat vormde de aanzet tot jaarlijks nog veel meer archeologische spitterij, nu door de eerstejaarsstudenten van het Groninger Instituut voor Archeologie, onder leiding van Stijn Arnoldussen.

Toekomstplannen

De nieuwe eigenaar van het voormalige kloosterterrein, Stichting Het Groninger Landschap, wordt nauw betrokken bij die steeds verder uitdijende plannen. Een koppeling met het naastgelegen archeologisch park De Vork lonkt.

De prijs bestaat uit een kunstwerk (een legpenning vervaardigd door beeldend kunstenaar Jan Steen). De namen van de winnaars worden bijgeschreven op de erelijst in de Dickens Room. Bos: “Het is echt een prachtige prijs. Ik ben er heel trots op!”

Aanmoedigingsprijs

Dit jaar is de Dickens Award voor de 10e keer uitgereikt en daarmee voor het bestuur van de Culturele Raad Haren aanleiding zich te bezinnen op de aard en functie van deze tweejaarlijkse onderscheiding.

Om de overgang naar een nieuwe toekomst te symboliseren wordt in 2020 voor de eerste maal een aanmoedigingsprijs toegekend aan: Martine Slager van de Stichting Music4all. Door haar inzet wordt het mogelijk gemaakt om mensen met een (verstandelijke) beperking samen muziek te laten maken met jongeren van het Zernike college. Een prachtig project dat nu al meer dan 5 jaar bestaat en waar met veel enthousiasme jaarlijks aan wordt gewerkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harener Weekblad