Kerken in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren houden gezamenlijke online kerkdienst: 'Sint Maarten en Barmhartigheid'

Sint Martinus van Tours door Louis Anselme Longa (midden 19e eeuw). Foto: Dick Vos

De kerken in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren houden op zondag 8 november een gezamenlijke kerkdienst, die door iedereen online te volgen is. Onderwerp is Sint Martinus en de manier waarop hij in het leven stond.

We kennen Sint Martinus van suikerbieten of lampions, van mooie of gekke liedjes en van zakkenvol snoep. Dat laatste heeft misschien wel te maken met de reden waarom deze Maarten heilig genoemd wordt en waarom in de middeleeuwen veel kerken de naam Martinikerk kregen. Martinus was de personificatie van naastenliefde en van rechtvaardigheid. Zijn levenswijze doet dan ook denken aan de Werken der Barmhartigheid, die regelrecht uit de Bijbel komen.

Legendarische heilige

Het voorbeeld van het leven van Sint Martinus, maar ook andere verhalen en gebruiken die kleven aan deze legendarische heilige, vormen het uitgangspunt voor de kerkdienst.

Voorgangers zijn dominee Arlette Toornstra van de protestantse Dorpskerk in Haren en pastor Myriam Oosting van de rooms-katholieke Hildegardparochie, diverse kerkleden werken mee.

Online kerkdienst

Vanwege de coronamaatregelen zijn alleen medewerkers aanwezig in de Nicolaaskerk in Haren waar de dienst opgenomen wordt. Anderen kunnen de dienst online meebeleven in beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl – zoek op Haren, kies Nicolaaskerk. De dienst begint om 10.00 uur, de uitzending blijft na afloop beschikbaar via www.kerkdienstgemist.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harener Weekblad