Nieuwe watergang door Meerweg in Haren verbindt in 2021 het gebied rond de Drentsche Aa met het Paterswoldsemeer

Locatie (bij benadering) van de nieuwe waterweg, faunapassage en de twee bruggen, aan de westzijde van café Friescheveen aan de Meerweg in Haren. Foto: Kirsten van der Weide

De provincie Groningen laat in 2021 de omgeving van de Meerweg, aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer, inrichten voor natuur. Een nieuwe watergang verbindt straks het gebied rond de Drentsche Aa met het Paterswoldsemeer.

„De watergang komt te liggen aan de westzijde van café Friescheveen en loopt dan over het voormalige campingterrein naar het Paterswoldsemeer”, zegt Provincie Groningen. Deze ecologische zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en wordt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Verbetering waterkwaliteit

Dieren kunnen straks gemakkelijker van het ene naar het andere gebied en er wordt schoon beekwater uit de Drentsche Aa naar het meer aangevoerd. De inlaat van (minder schoon) water uit het Noord-Willemskanaal wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen, wat beter is voor de kwaliteit van het (zwem-) water in het meer. Hierdoor wordt ook de kans op blauwalg kleiner laat Provincie Groningen weten. Ook het nieuwe gemaal en een ijzerzandbassin dragen hier bij. „Het gemaal reguleert het waterpeil in de achterliggende polder. En in het zogenaamde ijzerzandbassin wordt het polderwater gefilterd waardoor en minder voedingsstoffen in het Paterwoldsemeer komen. Dit verbetert de waterkwaliteit”, licht Provincie Groningen toe.

In en rond het Paterswoldsemeer werken waterschap Noorderzijlvest, het Meerschap Paterswolde en de provincie Groningen, samen met uitvoeringsorganisatie Prolander, aan voldoende en schoon water, de mogelijkheden voor recreatie en meer natuur en biodiversiteit.

Bruggen en faunapassage

Voor het verkeer worden in de Meerweg twee nieuwe bruggen gebouwd. Eén voor fietsers en wandelaars en een voor auto’s. Onder de bruggen wordt een faunapassage aangelegd, de verbinding van het Paterswoldsemeer met de Drentsche Aa en polders het Oosterland en Lappenvoort.

Bypass voor verkeer

Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Meerweg. Provincie Groningen. „Er wordt tijdens de werkzaamheden een bypass aangelegd in de Meerweg waardoor al het verkeer, zowel voetgangers, fietsers als auto’s en landbouwvoertuigen, de Meerweg kunnen blijven gebruiken. Het verkeer zal ter plaatse door middel van een verkeersregelinstallatie worden geregeld”, Legt Provincie Groningen uit.

Informatie-avond

Dit najaar worden de vergunningen aangevraagd en liggen de plannen ter inzage. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2021. De Europese Unie draagt bij in de kosten van de inrichting.

Op donderdag 8 oktober van 13.00 - 21.00 uur zijn medewerkers van waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen, Meerschap Paterswolde en Prolander in het Fletcher Familiehotel Paterswolde (Groningerweg 19, Paterswolde) om vragen te beantwoorden en het plan toe te lichten. Uiteraard volgen ze de richtlijnen van het RIVM en houden ze ons aan de coronamaatregelen. Per half uur ontvangen ze maximaal 5 personen. Schrijf je in via het digitale formulier via http://bit.ly/meerinbalans . Je ontvangt per mail een bevestiging.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harener Weekblad