Wethouder Broeksma opent het eerste zonnedak van Dorpscoöperatie Noordlaren

Opening zonnedak Dorpscoöperatie Noordlaren. Foto: Dorpscoöperatie Noordlaren

Door het aanbrengen van een spandoek op een dranghek, is vrijdag 23 oktober het zonnedak van Dorpscoöperatie Noordlaren officieel geopend.

Bij iedere ingang van het dorp staat nu een dranghek met spandoek om iedereen bewust te maken dat het voor Noordlaren ook ernst is om bezig te zijn met energietransitie.

Laadpaal

Helaas was het niet mogelijk om er een feestelijk tintje aan te geven en alle leden uit te nodigen vanwege de strenge corona regels. Wethouder Broeksma draagt dit soort initiatieven een warm hart toe en zei tijdens de opening toe dat de gemeente Groningen een laadpaal in Noordlaren gaat realiseren.

Zonnedak

Op het dak van boer Luuk Hoenderken is het mogelijk gemaakt om het eerste zonnedak te realiseren. Bewoners van Noordlaren kunnen zo hun eigen stroom opwekken. De initiatiefnemers, Janneke Kruiswijk, Jouke de Jong, Jaap de Winter en Adrie van der Sluis zijn dit avontuur begonnen, maar zijn nog lang niet klaar. „Dit is ons eerste concrete gerealiseerde project”, vertelt de Winter. „Iets wat we zelf erg graag wilden realiseren.”

Alle bewoners die zonnepanelen op het dak hebben, ontvangen via hun energierekening een vergoeding voor de door hun opgewekte stroom.

Ontstaan dorpscoöperatie

De dorpscoöperatie ontstond toen de oude basisschool in het dorp verkocht dreigde te worden. Toen de oude school in handen kwam van ‘het dorp’, kon de dorpscoöperatie een bijdrage leveren voor het in stand houden van dit gebouw door een aantal panelen beschikbaar te stellen, waardoor de energiekosten gunstiger zullen uitvallen.

De Jong: „Een postcoderoos-project ontwikkelen, zoals een zonnedak, is een hoop papierwerk. Dat kost veel energie, maar het is een kwestie van doorgaan en je papieren in orde maken”. Kruiswijk vult aan: „Het voordeel is dat al veel initiatieven je voor zijn gegaan, alle plussen en minnen zijn al bekend. Ook krijgen we deskundige ondersteuning van onder andere Grunneger Power. We hebben ons gerealiseerd dat we helemaal geen nieuw wiel uit hoeven te vinden, we hoeven het alleen maar aan het rollen te krijgen.” Van der Sluis ziet dit project als de start van meer lokale projecten in Noordlaren. „Bij dit project hebben we vooral zelf de behoefte moeten creëren, het initiatief was nog relatief onbekend.”

Regionale Energie Strategie

„Er is straks een Regionale Energie Strategie , waar de mogelijkheden en uitdagingen van hernieuwbare energie in staan. Dan kunnen we lokaal verder met nieuwe opwekprojecten. En laten we het dorp heel direct profiteren van de energietransitie”, zegt Van der Sluis. „Aan ambitie en enthousiasme hebben we geen gebrek. Wat ons betreft is dit pas het begin”, besluit de Winter.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Harener Weekblad