Scheur in de broek gerepareerd met het afblazen van een belangrijk infrastructureel project. Verdubbeling N33 moet gewoon doorgaan | Opinie

N33 bij Meeden Foto Andre Broere DvhN

Provinciale Staten staat aan de vooravond van het belangrijke debat over de miljoenenoverschrijding bij de Ring Zuid. Ook de afwenteling van de tekorten op andere infrastructurele projecten in de provincie is daarbij een belangrijk punt van gesprek. Ineens blijken harde bestuurlijke afspraken uit het verleden lelijk op de tocht te staan.

Van de 89 miljoen euro die gereserveerd was voor de verdubbeling van de N33 gaat nu twee derde (59,2 miljoen euro) naar de zuidelijke ringweg. Verbijsterend: een scheur in de broek van de provincie wordt gerepareerd door het afblazen van een belangrijk infrastructureel project voor de regio Noordoost-Groningen.

Vertrouwen

Een gebied waar het alle hens aan dek is om inwoners banen en perspectief te bieden. Waar grootschalige investeringen in de verduurzaming van de chemie- en energiesector aanstaande zijn. Een gebied waarvan de inwoners rekenen op de toegezegde verbetering van het wegennet. En waar we alles op alles moeten zetten om het maatschappelijk vertrouwen in de overheid terug te winnen.

Wij hanteren het uitgangspunt dat je gemaakte afspraken nakomt en ook dat je problemen zelf oplost. Zeker als je daartoe de mogelijkheden hebt. Adel verplicht en dat geldt ook voor de provincie Groningen.

Het is daarom nu aan Provinciale Staten om het college van Gedeputeerde Staten, dat een belangrijk project voor de aardbevingsregio nu met één klap tot stilstand heeft gebracht, tot andere gedachten te brengen. Daarbij vinden we uitdrukkelijk niet dat andere infrastructurele werken (spoorverbinding Veendam-Stadskanaal en de Wunderline) dan maar uitgesteld of afgeblazen moeten worden.

Sleutelrol

Wel vinden we het vreemd dat Gedeputeerde Staten zonder enige economische onderbouwing zelf een politieke keuze maakt: vóór de spoorverbindingen en tegen de verdubbeling van de N33. Het is onbegrijpelijk dat een snelgroeiend haven- en industriegebied als in Delfzijl en de Eemshaven, alleen bereikbaar is via een tweebaans N33. Helemaal als je bedenkt dat onze (toekomstige) bedrijven een sleutelrol in de energie- en grondstoffentransitie spelen. Tegelijkertijd wordt de sociaal-maatschappelijke positie van onze inwoners versterkt door een betere bereikbaarheid van de dorpen en steden in ons gebied.

Daarom hebben we jaren geleden al onze pijlen gericht op de verdubbeling van de N33. In een afspraak met de provincie hebben we destijds de gewenste verbetering van de N360 (Groningen-Ten Boer-Delfzijl) opgegeven, in ruil voor een vierbaans N33.

We klagen wel eens dat veel projecten met een beperkt draagvlak van de burgers worden ontwikkeld. Bij de N33 is het tegendeel het geval en is sprake van een brede participatie en ondersteuning van de inwoners: een unieke, energie-neutraal aangelegde N33 als groene loper naar het groenste havengebied van Nederland!

Huishoudboekje

Wij staan een oplossing voor waarbij de provincie haar verlies neemt en dat verlies zelf financiert. Nu staart Gedeputeerde Staten zich blind op de rijksoverheid. Maar het kabinet kent onvoldoende prioriteit toe aan de verdubbeling van dit deel van de N33.

Dat het project toch in het Rijksprogramma is opgenomen, is het gevolg van een provinciale bijdrage van bijna 90 procent. Daarom begrijpen we niet waarom Gedeputeerde Staten de afgelopen maanden niet in het eigen huishoudboekje naar een oplossing heeft gezocht. Met een hernieuwde gang naar het Rijk en het hopen op de welwillendheid van een nieuw kabinet gaat kostbare tijd verloren. De provincie moet dit probleem eenvoudigweg zelf oplossen om verdere vertraging te voorkomen. Adel verplicht.


Cas König, CEO Groningen Seaports

Frans Musters, voorzitter Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta

Gerard Beukema, burgemeester gemeente Eemsdelta

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen