Zonnepanelen nabij Farmsum die in 2017 in gebruik werden genomen.

Opinie: Bestuurlijke elite toont onverantwoordelijk gedrag

Zonnepanelen nabij Farmsum die in 2017 in gebruik werden genomen.

Goede kersttijd moet het zijn geweest voor (groen)linkse en andere idealistische mensen die dromen van een voorspoedige energietransitie.

Hun messianistische ijver voor een wereld zonder fossiele energiebronnen lijkt nu dankzij het klimaatakkoord en de klimaattafels van Nijpels in hoog tempo vruchten af te werpen. Een koninkrijk op aarde vol windparken, zonneweides, mestvergisters, bioverbranders, warmtenetten, stroomsnelwegen met transformator’stopcontacten’ en ander fraais ligt in het verschiet.

Noordelijke bestuurders zien hun kans schoon bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES) roomser dan de paus te zijn. Jammer nou, dat daardoor van de energieregio’s van Groningen en Drenthe weer eens een wingewest zijn gemaakt. Er gaat niets boven Groningen: een besef dat onze bestuurders helaas al te vaak op het verkeerde been zet en tot overbodige heldendaden aanzet. Eigenlijk ook wel begrijpelijk: eindelijk eens makkelijk scoren voor bestuurders die op dossiers als de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt of de investering in publieke voorzieningen als zwembaden en bibliotheken hopeloos zijn verdwaald.

Grote Broer

Stadgroninger bestuurders zagen in de donkere dagen voor kerst het licht. Bewoners van de zojuist ingelijfde gemeenten Haren en Ten Boer daarentegen zagen een erge droom uitkomen. Grote Broer Groningen weet wel raad met de nieuwe ruimte om daar energie op te wekken. Het gaat nu slag op slag. Landelijke gebieden van Haren en Ten Boer vallen binnenkort ten prooi aan de geldingsdrang van de Stadgroninger bestuurders.

Deze op de golven van steeds wisselende studentenpopulaties in het zadel geheven wethouders zien hun kans schoon om versleten maakbaarheidsidealen om te zetten. In Groningen slagen al sinds decennia wethoudershelden erin hun utopieën te realiseren. In dat genot mogen nu de inwoners van de genoemde voormalige gemeenten ook delen. Nooit lijken de kansen voor die wethouders er beter te hebben voorgestaan als met de uitvoering van de regionale energieakkoorden die zich grotendeels aan effectieve democratische controle kunnen voltrekken: slikken of stikken.

Mooi cultuurlandschap

Met name voor de kiezers van Groen Links en D66 moeten dit prachtige tijden zijn: alles op de schop voor hun hand op de groene knop. Voor verslaggever Bram Hulzebos van de Groninger Gezinsbode al reden om Groen Links, de partij van de zonneweides en de molengekte, om te dopen in Donkerblauw Links: de partij van de blauwe zonnecellen. Zouden die beperkt blijven tot daken en afvalbulten, zou de schade nog binnen de perken blijven. Met de ophanden zijnde aanleg van zonneweides naast de stad wordt ons mooie cultuurlandschap verder geofferd op het altaar van het blauwe geloof. Dat nota bene de landbouwgrond in het coulissenlandschap bij Haren nu met blauwe panelen dreigt te worden ingevuld overtreft iedere boze voorspelling.

De nachtmerrie van de bewoners van de voormalige buurgemeenten gaat uitkomen: de fantasie is aan de macht, het landschap wordt verder verkracht. Het stadse electoraat legt zijn dictaat op aan de ingelijfde omliggende dorpen. Minder goed gesitueerde bewoners van wat oudere Groninger stadswijken moeten het inmiddels doen met de loze beloften die met Warmtestad gepaard gaan.

Kernenergie en woningisolatie

Waar blijft het verantwoordelijk handelen van de bestuurlijke elite die een idee fixe najaagt? Het accent op niet-fossiele bronnen voor de energievoorziening zal bewoners met een ontheemd gevoel achterlaten. Waarom geen openlijke nationale discussie over de inzet van kernenergie en waar zijn de investeringen in woningisolatie? Blauwe zonneweides werken vervreemdend. Ondertussen kan het noordelijk energienet het aanbod niet aan. De dwaze Nederlandse afwijzing van aardgas als energiebron wijst op een tunnelvisie die we helaas uit vele andere dossiers kennen. Onverantwoordelijk gedrag van de bestuurderselite richt inmiddels onherstelbare schade aan. Wie op deze manier zonne- en windstroom wil oogsten, zal slechts verder ruzie en menselijk ongeluk gaan zaaien.

Herman Blom uit Groningen is publicist.

menu