Een meerderheid in de Tweede Kamer leek zo snel mogelijk af te willen van de hondenbelasting. Ze vindt de heffing onrechtvaardig en willekeurig.

Niet in iedere gemeente hoeft te worden betaald voor het bezit van een hond. Daarnaast zijn er grote verschillen in de tarieven. Daar waar inwoners van de voormalige gemeente Haren geen cent op tafel hoefden te leggen voor hun hond, moeten ze na de herindeling met Groningen ineens 130 euro aftikken.

Kritische Kamerleden vinden het dubieus dat gemeenten de inkomsten uit hondenbelasting gebruiken om gaten in hun begroting te dichten. De inkomsten zijn niet gekoppeld aan speciale voorzieningen zoals het aanleggen van speciale veldjes waar honden kunnen worden uitgelaten. Hondenpoep en -belasting is een onderwerp dat ontelbare malen op politieke agenda’s heeft gestaan en waar veel mensen niet over uitgepraat raken op verjaardagsfeestjes en de buurtbarbecue.

Verbazingwekkend is dan ook niet de discussie, maar degene die hem deze keer aanzwengelt. Waar bemoeit de Tweede Kamer zich mee? Het is een gemeentelijke belasting waar de lokale politiek zich over moet uitspreken en dat desgewenst ook doet.

Hondenbelasting is voor gemeenten een inkomstenbron. Als die wegvalt slaat dat een gat in de begrotingen van de betreffende gemeenten. Grote kans dat dit verlies aan inkomsten niet wordt gecompenseerd door het Rijk. En dat in een tijd waarin gemeenten al te weinig geld krijgen voor de taken die ze uitvoeren in opdracht van het Rijk. Denk aan de jeugdzorg die zoveel extra kosten met zich meebrengt dat gemeenten financieel onderuit gaan. Heeft de Tweede Kamer niks beters te doen dan gemeenten die hondenbelasting heffen verder uitknijpen?

De timing is zeer ongelukkig. Het balletje wordt opgeworpen in de aanloop naar de vorming van een nieuw kabinet. Net nu de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de informateur pleit voor een structurele verbetering van de financiële positie van gemeenten. Donderdag besloot de Tweede Kamer dat bij nader inzien niet per direct een einde hoeft te worden gemaakt aan de ‘blaftax’. Uitstel van executie dus, want de minister wil nog wel met de gemeenten over het onderwerp in gesprek. In de Tweede Kamer dromen ze vast al van de volgende aanslag op de gemeentelijke financiën: afschaffing van de toeristenbelasting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar