Commentaar: Dialoog nodig rond Zuidelijke Ringweg

De zuidelijke ringweg (links) in Groningen.

Er zijn mensen die menen dat democratie een kwestie is van besluitvorming door de helft plus één. Soms is dat in de praktijk inderdaad letterlijk het geval, denk aan de manier waarop de nieuwe donorwetgeving door ons parlement is aanvaard. Daar is volgens de letter van de wet ook niks mis mee. De vraag is wel of een dergelijke vorm van machtsuitoefening aan te raden valt, al is die keurig volgens de regels. Zeker bij heikele kwesties kan dit betekenen dat de helft min één mordicus tegen is en het genomen besluit langdurig als een maatschappelijke splijtzwam fungeert.

Zoiets dreigt te gebeuren bij de aanleg van de Zuidelijke Ringweg van Groningen. Door technische en organisatorische problemen lopen de kosten van dit megaproject ernstig uit de hand, dit ten koste van de provinciale schatkist en daarmee mogelijk ook ten koste van andere nuttige grote projecten in Groningen. De verantwoordelijke gedeputeerde heeft nu met de bouwers een akkoord in petto over de afhandeling van het project, alleen mogen wij de invulling nog niet weten en zijn onze Statenleden daarover alleen vertrouwelijk geïnformeerd. Overigens schoof niet iedere partij daarbij aan, begrijpelijk vonden sommigen dat vertrouwelijkheid moeilijk samen gaat met het dragen van verantwoordelijkheid.

Onder aanvoering van de SP hebben de oppositiepartijen in de Staten nu het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om pas op de plaats te maken en om – in hun woorden - niet verder de fuik in te zwemmen. Hun opiniebijdrage in deze krant van afgelopen zaterdag was helder en telde een opmerkelijk bont gezelschap ondertekenaars, van PVV tot 50+ en Partij voor de Dieren, van SP tot Groninger Belang, Partij voor het Noorden en Forum voor Democratie.

Dit brede verzet zou het College van GS te denken moeten geven. En als dat niet gebeurt, dan toch de Statenleden van de coalitiepartijen, die in een volwassen democratie tenslotte hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Negeren van zo’n unieke brede oproep van de oppositie is op zich hun goed recht, maar verre van verstandig. Om onze voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer te citeren: “De kern van democratie is niet het kiezen van iemand of de uitslag van het tellen van stemmen voor besluitvorming, maar de open dialoog, de discussie.” Als het dossier Zuidelijke Ringweg iets nodig heeft, dan is het wel dat laatste.

menu