Een lege schoolklas.

Commentaar: Kwetsbare leerlingen

Een lege schoolklas. Foto: Vincent Jannink/ANP

Leerkrachten in het basisonderwijs doen iedere dag hun stinkende best om in coronatijd hun leerlingen online bij de les te houden. Met de ouders proberen ze de onvermijdelijke leerachterstand tot een minimum te beperken. Onderwijsdeskundigen zijn het erover eens dat er extra inzet en geld nodig is om die achterstanden in te lopen. Die oproep komt tijdig en is terecht.

Als beleidsmakers de zaak op zijn beloop laten, haken straks op de middelbare school veel meer leerlingen af die het niet meer kunnen bijsloffen. De maatschappelijke schade en kosten daarvan zullen gigantisch zijn. Ongelukkig ronddolen in een onderwijssysteem dat geen rekening houdt met de gevolgen van de coronacrisis en minder zicht op een mooie baan is één ding. Een tekort aan goed opgeleide mensen als gevolg van meer dropouts is ook funest voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

Een van de cruciale momenten waarop een belangrijk besluit wordt genomen, is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Kinderen met een onderwijsachterstand zouden na de eindtoets, die voor een deel de keuze voor het type middelbaar onderwijs bepaalt, lager kunnen worden ingeschat.

Onderwijsorganisaties als de PO- en de VO-Raad vinden dat kwetsbare kinderen die in groep 8 zitten ‘het voordeel van de twijfel’ moeten krijgen bij het schooladvies. Zij stellen dat meer dan ooit het schooladvies bepalend is voor de toekomst van deze kinderen. Door de coronacrisis zijn leerlingen twee periodes geconfronteerd met schoolsluitingen. Juist bij kinderen in kwetsbare posities lopen de achterstanden sneller op. Niet elk kind zal dit jaar optimaal kunnen laten zien wat hij waard is. Dat geldt vooral voor kinderen die thuis niet de juiste ondersteuning krijgen, aldus de schoolbesturen. Daarom roepen zij het primair onderwijs op dit jaar ‘kansrijk te adviseren’. Ze leggen de bal bij het middelbaar onderwijs dat wordt opgeroepen het volgende selectiemoment in de brugklas uit te stellen.

Dat kan als het voortgezet onderwijs meer geld krijgt om brede brugklassen te organiseren, zodat het meer tijd en aandacht kan geven aan kinderen met een leerachterstand. De oproep om vervolgens later te besluiten op welk niveau een scholier verder gaat is redelijk en in deze situatie verstandig.

menu