Het kabinet talmt al weken. Halverwege december verscheen het vernietigende rapport Ongekend Onrecht, het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie naar de affaire rond de kinderopvangtoeslagen.

Door falend optreden van de overheid zijn duizenden gezinnen gedupeerd. Mensen zijn ten onrechte behandeld als fraudeurs en in de schulden beland. Sommigen zijn hun baan en zelfs huis kwijtgeraakt. Vlak voor Kerstmis besloot het kabinet tot een standaard vergoeding van 30.000 euro voor alle gedupeerden. Maar daarmee is het niet klaar. Voor het gevoel is nog geen recht gedaan.

Sinds de verschijning van het rapport wordt gesproken over het aftreden van de verantwoordelijke ministers. Zelfs het opstappen van het hele kabinet wordt geopperd. Ook Lodewijk Asscher, beoogt lijsttrekker van de PVDA, ligt onder vuur. Hij was in het verleden als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij de uitvoering.

Vorig weekend sprak een deel van het kabinet in het Catshuis met elkaar over de personele consequenties, maar zij hebben voor de buitenwereld waarneembaar niets besloten.

Ondertussen wordt volop gespeculeerd. De discussie over wie de de verantwoordelijkheid moet nemen, wordt vertroebeld door de voortwoekerende coronapandemie en de naderende Tweede Kamerverkiezingen. Maar welk besluit het kabinet of individuele (oud)ministers zo vlak voor de verkiezingen ook nemen, ieder aftreden wordt gezien als een wassen neus en is onbevredigend.

Voormalig Nationaal Ombudsman Alexander Brenninkmeijer pleit daarom deze week in het Nederlands Juristenblad voor boetes voor ministers en ambtenaren die informatie achterhouden. Ook moet een minister die opstapt gekort kunnen worden op zijn wachtgeld. Net als burgers moeten ambtenaren en bewindslieden persoonlijk kunnen worden geraakt, aldus Brenninkmeijer. Het is een verregaand voorstel. In het licht van het falen van de overheid in deze toeslagenaffaire is deze suggestie meer dan een interessante gedachte.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar