In 2005 boort gedeputeerde Klip de eerste paal voor een project van energiezuinige woningen, gestookt door aardwarmte. Foto: Archief DvhN/Gerrit Boer

Commentaar: Staatstoezicht spreek!

In 2005 boort gedeputeerde Klip de eerste paal voor een project van energiezuinige woningen, gestookt door aardwarmte. Foto: Archief DvhN/Gerrit Boer

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) trapt op de rem bij aardwarmteprojecten. De toezichthouder is zeer kritisch op het gebruik van geothermieputten, die nodig zijn voor de verwarming van huizen, kassen en industrie.

Bij geothermie pomp je warm water op dat zich diep in de bodem bevindt. Omdat het water zout is, hebben de gebruikte buizen veel last van corrosie. Als gevolg daarvan ontstaat geregeld lekkage. Het zoute water komt dan in de ondiepe bodem terecht en dat is foute boel. SodM wil aan het gebruik van deze techniek dan ook strengere eisen stellen.

In 2017 sabelde het Staatstoezicht het aardwarmteproject van Warmtestad BV voor 12.000 huishoudens in de stad Groningen neer. De gemeente sputterde tegen, maar SodM hield voet bij stuk. Het leverde de stad een scheur in de broek op van zes miljoen euro. Vanavond is directeur Theodoor Kockelkoren van het SodM in Delfzijl. Deze keer gaat het over de gaswinning. Kockelkoren spreekt de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen toe. Hij heeft iets uit te leggen.

Waar het Staatstoezicht op de Mijnen eerder kritisch was op winningsplannen van de NAM en de veiligheid van de Groningers, gaat hij nu mee met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Kockelkoren stelt dat Groningen bij een snelle afbouw van de gaswinning veiliger wordt.

Bij nut en noodzaak van lichte of zware versterking blijft hij weg. Dat is aan de overheid om te bepalen. De versterkingsoperatie waar Rijk en NAM het over eens zijn, steekt schril af bij eerdere onderzoeken die uit gingen van duizenden onveilige woningen in het bevingsgebied. De onzekerheid in Groningen hierover is groot. Vooral omdat duizenden mensen sloop- of versterkingsadviezen hebben die nu ineens duiden op loos alarm.

Het Staatstoezicht op de Mijnen wandelt mee met de voortschrijdende inzichten die in Groningen niet worden vertrouwd. Kockelkoren legt het in Delfzijl nog eens uit. Dat is prima, maar je wenst dat het SodM bij het beoordelen van het handelen van de overheid en de oliemaatschappijen net zo kritisch is als bij de participanten in de geothermie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Commentaar
menu