Het datalek in het GGD-systeem voor het testen op het coronavirus is een uiterst zorgelijke zaak. De gegevens van mensen die zich hebben laten testen, blijken niet altijd veilig te zijn.

Twee GGD-medewerkers hebben zelfs geprobeerd persoonsgegevens te verkopen. Dat is op zichzelf al ernstig. Minstens zo erg is dat daardoor veel mensen nu terughoudend zullen zijn om zich te laten testen. Daardoor dreigen we het zicht op het coronavirus te verliezen en is de kans groter dat besmettelijke mensen niet in isolatie gaan.

Het is alleen veel te gemakkelijk om vanaf de zijlijn te roepen dat de GGD en het ministerie van VWS het computersysteem maar beter hadden moeten beveiligen. Vorig voorjaar was het land namelijk te klein omdat de GGD’s de testcapaciteit te langzaam uitbreidden, onder meer omdat het computersysteem nog niet goed werkte. Hetzelfde probleem speelde bij de – veel te trage – uitrol van de vaccinaties.

Privacy en een goede volksgezondheid staan vaker lijnrecht tegenover elkaar. Het is in deze coronacrisis regelmatig een lastige afweging: hoe veel mensenlevens mogen de strenge privacyregels kosten? Als we vanwege die regels in Nederland niet in staat zijn massaal te testen of te vaccineren, spannen we dan het paard niet achter de wagen? Natuurlijk is bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Maar er zijn meer belangrijke waarden, zoals het daadkrachtig bestrijden van de coronapandemie.

Het komt ook oneerlijk over hoe in Nederland overheidsdiensten zoals de GGD kritisch benaderd worden terwijl Google, Facebook en Apple met rust gelaten worden. Hele volksstammen hebben er geen moeite mee hun hele hebben en houden toe te vertrouwen aan deze techreuzen. De gegevens van miljoenen Nederlanders zijn in bezit van Facebook, Google of Apple, bedrijven die uiteindelijk alleen op winst gericht zijn. We moeten deze ondernemingen maar op hun blauwe ogen geloven als ze zeggen dat ze onze persoonsgegevens niet aan de hoogste bieder verkopen.

Dat neemt allemaal niet weg dat de GGD’s maanden de tijd hadden om hun systeem beter te beveiligen. Ze hadden het druk, is natuurlijk het excuus. Het kabinet, en niet alleen minister Hugo de Jonge, had veel meer moeten doen om de capaciteit van het RIVM en de GGD’s te vergroten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Coronavirus