De haperende ombouw van de zuidelijke ringweg bij Groningen is niet alleen een steen des aanstoots voor omwonenden van het tracé en gebruikers van de route, die dagelijks uitkijken op de treurig stemmende bouwput. Ook politici en bestuurders worden steeds weer met het debacle geconfronteerd.

Zo hekelde de oppositie in de Groninger Staten afgelopen week bij de behandeling van de begroting het gebrek aan transparantie. Er dreigt een tegenvaller van enkele honderden miljoenen euro’s voor de provincie. Om dat bedrag op te hoesten worden andere projecten straks geschrapt of uitgekleed. Volgens Statenleden is volstrekt onbekend hoe groot de scheur in de broek voor de provincie is en wat de gevolgen zijn. Ze willen daar opheldering over in een openbare discussie.

Verantwoordelijk D66-gedeputeerde Fleur Gräper geeft geen krimp. Volgens haar kunnen politici zich wel degelijk informeren over de voortgang van het project. Ze laat ondertussen uitzoeken welke steken opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft laten vallen, om zo mogelijk een flinke claim neer te kunnen leggen bij het rijk.

Maar beschikbaarheid van informatie is niet hetzelfde als openbaarheid van informatie. Leden van de Staten en de Groninger gemeenteraad zijn achter gesloten deuren geïnformeerd over de moeizame onderhandelingen tussen de aannemer en de projectorganisatie. Ze mogen daar in het openbaar niet over praten en dat stoort steeds meer gekozen vertegenwoordigers. Zeker met het oog op de dreigende tegenvallers.

Groninger Belang en de Stadspartij eisen nu dat die geheimhouding door de gemeente en de provincie uiterlijk op 1 februari volgend jaar wordt opgeheven. Dat moet een fatsoenlijk gesprek met de omwonenden en de gebruikers van de zuidelijke ringweg mogelijk maken. Zij moeten weten hoe de vlag erbij hangt.

Het ultimatum dat nu wordt gesteld is opmerkelijk. Leden van de gemeenteraad en de Staten kunnen strikt genomen niet zelf de geheimhouding opheffen die hen is opgelegd. Dat kan alleen het bestuursorgaan dat hen van de informatie heeft voorzien. Gedeputeerde Staten van Groningen lijken echter nog lang niet bereid zich in hun kaarten te laten kijken. Dat geeft te denken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar