Commentaar: Ingrid van Engelshoven staat in een traditie van decennialang beknibbelen op de kunsten

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66). Foto: ANP/Bart Maat

Terwijl premier Mark Rutte wordt geprezen om zijn leiderschap en vice-premier Hugo de Jonge in zijn opmars meesleurt, zijn er ook leden van het kabinet die minder goed uit de verf komen. Zoals Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens D66.

Woensdagavond trad Van Engelshoven in het televisieprogramma M naar buiten met het nieuws dat er 300 miljoen euro extra vrijkomt voor steun aan de kunst- en cultuursector. ,,Dit is de eerste specifieke sector waarvoor het kabinet aanvullende maatregelen treft”, zei ze er trots bij.

Twee uur later maakte haar collega Carola Schouten van Landbouw bekend dat voor de sierteelt en voedingstuinbouw 600 miljoen extra steun wordt uitgetrokken. Het brengen van nieuws is in Den Haag ook een kwestie van timing.

De reacties van de cultuursector op het bericht van Van Engelshoven zijn verdeeld. Er is een groep die het goed nieuws noemt, ook omdat het blijkt geeft van oog voor de ramp die zich voltrekt. Samengevat: het culturele leven is nagenoeg stilgevallen, tienduizenden werknemers, veelal onderbetaalde zzp’ers, zijn hun inkomen kwijt. Samenzijn heeft een nieuwe betekenis.

Anderen noemen de steun veel te beperkt. Want: gericht op ‘cruciale culturele organisaties’, wat neerkomt op minder dan de helft van de cultuurinstelllingen, producenten en festivals. Daar komt bij dat nu niet gezaaid kan worden voor straks én dat handhaving van het anderhalvemeterregime samenkomsten in zalen onrendabel of ronduit onmogelijk maakt.

Sceptici zien de 300 miljoen extra steun als het bewijs dat in Den Haag een cultuurminister zetelt die nauwelijks iets voor elkaar krijgt. De gedachten gaan daarbij ook uit naar de tijd voor Het Virus toen Van Engelshoven bijvoorbeeld beaamde dat cultuurmakers meer mochten verdienen, maar daar geen geld voor over bleek te hebben.

Toch is het te makkelijk om alles op het bordje van Van Engelshoven te schuiven. De uitkomst van de kabinetsgesprekken over de extra maatregelen zijn immers een voortzetting van een beleid dat al decennia wordt gevoerd, niet alleen in Den Haag, maar ook op provincie- en gemeentehuizen: kunst en cultuur zijn uiterst belangrijk, maar de portemonnee is belangrijker.

menu