Een relschopper op het Museumplein in Amsterdam wordt aangehouden.

Commentaar: Het bizarre geweld krijgen we onder controle

Een relschopper op het Museumplein in Amsterdam wordt aangehouden. Foto: ANP

Niet alleen uit opiniepeilingen blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Nederlandse bevolking weinig of geen begrip heeft voor de relschoppers die maandagavond winkels plunderden, vernielingen aanrichtten en de politie belaagden.

Naast afkeurende woorden waren er ook daden: burgers die de rotzooi opruimden, inzamelingsacties voor gedupeerde winkeliers en voetbalsupporters die zich aandienden als ordehandhavers, al is niet te hopen dat die groep daadwerkelijk de confrontatie met relschoppers aangaat. Het is mooi dat mensen zo laten zien hoe verwerpelijk ze het redeloze geweld vinden en de slachtoffers hulp bieden.

De geschoktheid over het avondklokoproer is te meer begrijpelijk omdat een zo grote inbreuk op de rechtsorde zich sinds de grote krakersrellen in de jaren ’80 en ’90 niet meer heeft voorgedaan. Er zijn echter belangrijke verschillen met het oproer van toen.

Concentreerde het geweld zich destijds steeds op een locatie, het avondklokgeweld verspreidde zich over een reeks steden. Dat laat zich ook verklaren doordat de raddraaiers van nu zich met behulp van de sociale media veel beter kunnen organiseren. De krakers van weleer hadden nauwelijks communicatiemiddelen.

Het zijn onder meer deze nieuwe omstandigheden waardoor het voor de politie moeilijk was om maandag de Mobiele Eenheid overal adequaat en tijdig in te zetten. Het is maar een van de redenen waarom het nuttig is op een later moment, bevrijd van de eerste emoties, te bekijken wat er van die avond is te leren.

Onbezonnen en impulsieve acties moeten worden vermeden. Terecht heeft de Tweede Kamer gistermiddag het PVV-voorstel afgewezen om het leger in te zetten. Het leger is toegerust om ons land tegen vijandige buitenlandse mogendheden te beschermen, de politie om de openbare en veiligheid te handhaven. Dat laatste is nu aan de orde.

De relatief rustige dinsdagavond doet vermoeden dat de politie greep krijgt op de situatie. En terwijl de Kamer het PVV-voorstel besprak, waren de eerste raddraaiers al via snelrecht veroordeeld. Naast de boosheid past het vertrouwen dat Nederland het bizarre geweld onder de duim krijgt en de daders naar behoren worden bestraft.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Commentaar
Coronavirus
menu