Opinie: Durf te stoppen met thuisonderwijs

Een familie uit Wolvega is bezig met onderwijs aan hun vier kinderen. Foto archief/Rens Hooyenga

Thuisonderwijs legt op ouders en kinderen een erg zware druk, zeker als kinderen moeite hebben met leren. Accepteer daarom dat niet alles door kan gaan en schort de lesstof op. Contact houden en positief zijn is het belangrijkste.

Om het aantal besmettingen van Covid-19 onder controle te krijgen, zijn er maatregelen nodig; wat moet, móét! Het is namelijk een zaak van lijden, leven en dood.

Ik neem aan dat de maatregel om de basisscholen te sluiten noodzakelijk is als bijdrage om deze pandemie het hoofd te bieden. Het effect van deze maatregel op kinderen loopt van ‘jammer’ tot ‘zeer nadelig’. ‘Zeer nadelig’ is het vooral voor kinderen die in een moeilijke thuissituatie verkeren. Aan deze kwetsbare gezinnen moet zoveel mogelijk hulp worden geboden vanuit (onder andere) de basisscholen in de vorm van aandacht, zorg en praktische bijstand... én stoppen met, of drastisch beperken van, het aanbod van thuisonderwijs.

Grotere verschillen

Thuisonderwijs zal een groter verschil in de hand werken tussen kinderen waarbij dat thuisonderwijs goed verloopt en kinderen waarbij het thuisonderwijs problematisch is door overvraging van ouders om alles te behappen. Van verschillende kanten komt mij ter ore dat door de druk van het aanbod van thuisonderwijs, bij kinderen en ouders spanning wordt gecreëerd.

Bovendien heeft onderzoek inmiddels uitgewezen dat er nauwelijks positieve effecten zijn van thuisonderwijs, van een relatieve korte periode, op schoolresultaten. Alle inspanningen van leerkrachten ten spijt.

Dus durf thuisonderwijs los te laten, lijkt mij, en kom de tijd zo ontspannen en plezierig mogelijk door met de kinderen zonder de druk van thuisonderwijs. Soms is afwachten verstandiger dan fanatisme. Contact blijven houden met kinderen vanuit school blijft natuurlijk heel wenselijk.

Geen man overboord

Het gaat nu vooral om het welzijn van kinderen. En als het welzijn zo optimaal mogelijk kan worden gewaarborgd zullen de kinderen na de lockdown weer ontvankelijk zijn voor onderwijs. Bij een paar weken of maanden geen basisonderwijs is er echt geen man overboord qua schoolresultaten en elk kind zit bovendien in hetzelfde schuitje. Accepteren dat het nu niet anders is en beseffen waarom het is zoals het is, zal het verstoken blijven van basisonderwijs relativeren.

Ook denk ik dat het belangrijk is om als volwassenen te proberen de kinderen niet op te zadelen met de negativiteit dat deze bijzondere tijd ‘verloren tijd’ is. Even afgezien van onderwijs is deze tijd een leerschool voor ons allen op allerlei andere vlakken; in sociaal opzicht en het (her)ontdekken van de waardes in het leven.

Kind pakt het wel weer op

De lesstof even een periode opschorten lijkt nu het beste. Niet de lesstof maar het kind dat deze lesstof tot zich moet nemen is leidend. En dat vergt nu uitstel van het onderwijsaanbod. Na de lockdown pakt elk kind als vanzelf het onderwijs weer op daar waar het gebleven is of vanuit ‘een stapje terug’ weer door.

Een schooldirecteur zei heel treffend ‘een kind loopt niet voor, een kind loopt niet achter, het is precies goed daar waar het kind kan zijn’.

Paula Smit was leerkracht en woont in Dwingeloo

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
menu