Opinie: Leveren vergisters duurzame energie of zit er een ‘luchtje’ aan?

Bio-vergisters houden productie en vervoer van mest, zoals hier via internationaal transport, in stand. Foto: JAN DE VRIES

Inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen worden verleid om groene energie af te nemen via een biovergister. Maar dat is hooguit een kortetermijnoplossing die niet wezenlijk bijdraagt aan het oplossen van milieuproblemen.

Nieuwborgen.net in Nieuwolda en Wagenborgen is één van de vele voorbeelden van de overheid om met vergisting van mest en gft-afval groen gas te produceren. Is dit niet een vergiss(t)ing met alle gevolgen voor mens, natuur en milieu? Moet het niet koste wat kost worden gerealiseerd om op korte termijn cijfermatig aan klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen? Is het werkelijk een oplossing voor duurzame energie?

Vergisting is geen duurzame oplossing, zo blijkt uit de wetenschap. Vergisters zoals Nieuwborgen.net worden met subsidies gerealiseerd om ze rendabel te maken. Bewoners in Wagenborgen en Nieuwolda worden enthousiast gemaakt met nieuwsbrieven, bespaartassen, maar krijgen geen concrete antwoorden of toezeggingen. Echter, bewoners moeten wel in grote getale meedoen om aan de (subsidie)voorwaarden te kunnen voldoen.

Cadeautjes en subsidies

Laten we alert zijn. Natuur en milieu zijn ons dierbaar en ze zijn belangrijk om de jongste generatie ook een mooie toekomst te kunnen bieden. Het is ons veel waard om daar kritisch en zuinig mee om te gaan! Worden we niet verleid met nieuwsbrieven, cadeautjes en subsidies? Laten we onze ogen niet sluiten voor de echte realiteit.

Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken. Bij het gebruik ervan worden het leefmilieu en toekomstige generaties niet benadeeld. Groen gas kan iedere burger op de vrije energiemarkt nu ook inkopen.

Kapitaalvernietiging

Nederland heeft al enorme vergisters. Vergisting is alleen rendabel als het fors wordt gesubsidieerd. Vergisters hebben een negatieve aanzuigende werking om vraagstukken als mestoverschot en afvalbergen op te lossen omdat ze het gelijktijdig in stand houden. Zonder ‘brandstof’ heeft een vergister immers geen bestaan meer en is er sprake van kapitaalvernietiging.

Groen gas, gas in het algemeen, is geen duurzame oplossing voor de toekomst. De uiteindelijke vraag of mestvergisting in een specifieke situatie acceptabel en duurzaam is en dus goed voor mens, natuur en milieu, kun je niet zo maar beantwoorden. Wie weet hoe in de praktijk precies een vergister werkt, hoe vergisting wordt geëxploiteerd en rendabel wordt gemaakt en gehouden? Hoe zit het met de langetermijngevolgen voor de omgeving en hoe wordt er omgegaan met de stromen van in- en output? Er spelen in de lokale discussie meerdere perspectieven een belangrijke rol zoals inpassing in het lokale beleid, de lokale effecten van de vergister, de effecten van de intensieve veehouderij op milieu en duurzaamheid, de vrije marktwerking, de keuzevrijheid etc.

Vanuit milieu-oogpunt is mestvergisting een kortetermijnoplossing en geen duurzame oplossing. De echte oplossing komt voort uit het streven naar gesloten cyclussen binnen de draagkracht van het ecosysteem.

Jaap Hansen is inwoner van Wagenborgen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen