Merendeel DVHN-lezers vindt PVV een 'haatzaaiende partij', maar tegelijkertijd ook 'een prima luis in de pels'

Geert Wilders (PVV) brengt in maart 2018 een bliksembezoek aan Emmen. Foto: Marcel Jurian de Jong

De PVV van Geert Wilders weet ook in Groningen en Drenthe de meningen scherp te verdelen. Iets meer dan de helft van de DVHN-lezers is het eens met de stelling: 'PVV heeft Nederlandse politieke stelsel positief beïnvloed.'

Op de stelling reageerden 157 mensen. 80 lezers, en dus een kleine meerderheid, zijn het eens met de stelling. 77 lezers zijn het niet eens met de stelling.

'Het wachten is op een nieuwe Fré Meis'

,,Tegen de elite is een politieke kathode nodig. Vooral in het Noorden moet men toch met smart wachten op een nieuwe Fré Meis", reageert iemand die de PVV een aanwinst in het politieke landschap noemt. ,,Heeft een haatzaaiende werking in het respectloos behandelen van mensen", reageert iemand die de partij van Wilders duidelijk geen aanwinst vindt.

Dat vindt ook deze lezer: ,,De PVV heeft er voor gezorgd dat het populisme in Nederland z'n entree heeft gemaakt." Iemand anders vindt dat de PVV wel degelijk een rol vervult in Den Haag. ,,Als 'luis in de pels' functioneert de PVV prima en vooral houden zo."

PVV lijdt aan postzegelvisie

Een criticaster van de PVV vindt dat de partij van Wilders lijdt aan een postzegelvisie. ,,Alleen maar kritiek over de ruggen van allochtonen. Kwetsbare mensen wegzetten als criminelen. Geen vrijheid voor buitenlanders, ikke ikke."

,,Vooral veel negatief geschreeuw en ongefundeerde kritiek", meent weer een ander die de PVV geen aanwinst voor Den Haag vindt. Ten slotte noemt een lezer vandeze website de PVV wel degelijk een aanwinst in het politieke spectrum, ook al heeft deze respondent weinig vertrouwen in de politiek. ,,Ze luisteren niet naar de PVV maar achteraf doen zij het via een omweg, een en al schijnheiligheid."

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
Stelling van de dag
menu