Open brief aan de gemeenteraad: schaamte, spijt en boosheid over discussie zonneparken

SunPort Delfzijl, het grootste zonnepark in Nederland Foto: Huisman Media

Wij schamen ons voor de discussie over zonneparken in het landschap. Schaamte over de polarisatie, dat het gesprek niet gaat over het grotere probleem van klimaatverandering en de noodzaak van een snelle energietransitie: een gesprek over wat we hieraan kunnen bijdragen.

Wij schamen ons deelnemer te zijn van een debat over cijfers: hoeveel zonnepanelen hier of daar. Boosheid omdat het plan voor zonneparken op de Hondsrug maximaal 1% bijdraagt aan de totale opgave, maar wel een onevenredig grote aanslag is op het landschap. Sorry, daar gaan we weer met die cijfers. Maar we moeten uitleggen dat die 1% volledig wegvalt tegen de toename van het rendement van zonnecellen met 1% iedere twee jaar. Zonneparken op de Hondsrug zijn niet nodig, zijn de verkeerde keuze.

We zijn boos omdat het draagvlak voor de energietransitie verprutst wordt. Schaamte over de boosheid en een gevoel van onmacht om het gemeentebestuur bij te sturen.

Achtertuin

Schaamte over ons NIMBY gedrag, dat we goedpraten met het grote belang van die achtertuin - de Hondsrug - voor álle inwoners van de gemeente Groningen. Goedpraten wat niet goed gepraat hoeft te worden: bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het spijt ons dat niet iedereen vindt dat de achtertuin van de stad niet verrommeld mag worden, dat niet iedereen de schoonheid van dat landschap ziet en gevoelig is voor de geschiedenissen die er verborgen liggen. Spijtig dat niet iedereen is opgevoed met respect voor de intrinsieke waarde van de natuur en de bijdrage aan de vastlegging van CO2. Spijtig dat onze bestuurders zich er weinig bij kunnen voorstellen.

Het gesprek moet gaan over de gedragsveranderingen die nodig zijn en waar - met voortschrijdend inzicht- de meeste mensen toe bereid zijn. Over de morele plicht die we voelen om ons zelf en elkaar aan te spreken op overconsumptie, gemakzucht om de auto te pakken als het ook op de fiets kan. De keuzes om minder te vliegen, geen vlees te eten als alternatieven net zo lekker en gezonder zijn, om jezelf beperkingen op te leggen. Daarover moeten we in gesprek.

We tonen aan wat er niet deugt aan de gemeentelijke nota’s. Maar het vertroebelt het zicht op wat er moet gebeuren, op de keuzes die we moeten maken.

Starheid

Het spijt ons dat we geen antwoord hebben op de starheid waarmee de wethouder z’n plan doordrukt. Geen antwoord op de afleidingsmanoeuvre van uitstel, terwijl dat niets oplost. Keuzes moeten nu gemaakt worden. De energietransitie kan niet wachten. Angst voor gezichtsverlies en verloren verkiezingen mag niet prevaleren.

Schaamte over de verspilling van tijd en energie die het verzet tegen zonneparken in het landschap opslokt. Schaamte over de inzet van juridisch middelen: bezwaar en beroep om te vertragen. De energietransitie kan niet wachten op rechtszaken en beroep bij de Raad van State. Niemand wil dat.

We willen onze energie en ervaring gebruiken voor versnelling van de energietransitie, helpen bij zon op alle daken. We willen ons inzetten voor het bedenken van oplossingen voor vaak strijdige belangen. Ogenschijnlijke strijdigheden leiden meestal bij een goed ontwerp tot betere, fraaiere oplossingen. Denk aan zonnepanelen op en langs wegen, kanalen, spoorlijnen. Het wordt spannender door verschillende functies te combineren. Niet makkelijker, maar wel efficiënter, goedkoper, duurzamer met minder ruimte en meer draagvlak. Beheerders vinden dat lastig. Is dat een argument? Brengt ons gemeentebestuur partijen bij elkaar? Waar is het beleid voor zon op alle daken?

Boosheid

We schamen ons over de tijd die we verliezen met meer dan 1000 afkeurende reacties op het beleidskader zonneparken. We laten ons meeslepen in de woedende reacties, die vaak wel terecht zijn. Er is veel boosheid over het plan voor zonneparken in het landschap. Boosheid over het gemeentebestuur dat het draagvlak verspeelt en zich vervreemdt van de bewoners die de energietransitie juist willen versnellen. En zo wijzen we allemaal naar elkaar. Het moet en kan anders!

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
menu