Nú is het moment om Noord-Nederland op te stuwen in de vaart der volkeren. Maar we moeten het wel met z’n allen doen

Presentatie groot waterstofproject in de Eemshaven, 27 februari 2020 Foto: Corné Sparidaens

Geklaag was er de afgelopen tijd in Noord-Nederland. Het grote geld ging weer eens aan onze neus voorbij, nu de Lelylijn niet op het lijstje met projecten staat die vanuit het Nationaal Groeifonds bekostigd worden.

Dat is zonder meer jammer, maar alle politieke partijen maken zich inmiddels sterk voor de snelle treinverbinding tussen Scandinavië en Zuid-Europa. Belangrijker nog: er is zoveel méér. Meer kansen, meer toekomst en meer middelen.

In actie komen

Nú is het moment om Noord-Nederland op te stuwen in de vaart der volkeren. Dat lukt, als we het met z’n allen doen. De middelen liggen klaar, op allerlei verschillende planken. We moeten ze er alleen wel zelf vanaf halen. En dat kan ook. Als we maar de goede plannen en ideeën hebben én als we maar in actie komen.

Van het Nederlandse deel van JTF (Fonds voor een rechtvaardige energietransitie) heeft Noord-Nederland al de helft toegewezen gekregen. Dan zijn er ook nog de Europese Recovery & Resilience fondsen, React EU en de nationale en regionale herstelfondsen. Ze zijn er, laten we ze gebruiken.

Duurzamer, gezonder en slimmer

Dat doen we al op een aantal zeer kansrijke gebieden, om de samenleving duurzamer, gezonder en slimmer te maken. Het programma ‘Groenvermogen van de Nederlandse economie’ is gericht op de opschaling van waterstof en de toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën. Publieke investeringen moeten samen een krachtig en flexibel energie-ecosysteem opleveren. Bedrijven als SkyNRG, Chemcon, Holthausen, Resato en Nedmag zijn er al druk mee.

Foodswitch

Foodswitch is nog zo’n terrein waarop Noord-Nederland zich niet onbetuigd laat. Het nationale project moet Nederland leidend maken in de verduurzaming van de mondiale voedselproductie door de opschaling van innovaties.

Het Noorden levert een belangrijke bijdrage in programma’s binnen Foodswitch zoals biotechnologie en veredeling, informatietechnologie en slimme systemen. Een project als Fascinating waarin Cosun, Avebe en Friesland Campina samenwerken is daar een voorbeeld van. Met alle mogelijkheden voor het MKB om aan te sluiten.

Kunstmatige intelligentie

Nog zo’n megaproject met noordelijke inslag is de Nederlandse AI-coalitie. Dat landelijke investeringsprogramma heeft als ambitie om Nederland blijvend te vestigen in de kopgroep van landen in de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI).

Noord-Nederland speelt al een grote rol in AI. Beginnend in onze eigen Smart Industry Hub, een samenwerking van onderwijsinstellingen, overheden en (indirect) honderden bedrijven met als doel het delen van data, het versterken van kennis en de ontwikkeling van autonome systemen. Ook de Noordelijk AI-coalitie is inmiddels van start en ook hier kunnen MKB-bedrijven aan meedoen.

Het ijzer is loeiheet

Ons landsdeel staat echt niet achteraan in de rij bij het uitdelen van herstelfondsen van Europese, nationale en regionale aard. Maar: de overheidsmiddelen komen alleen beschikbaar als we zelf ook bereid zijn substantieel te investeren. Ondernemers en investeerders hebben nu een geweldige kans om zichzelf en het hele Noorden een prachtige dienst te bewijzen. Het ijzer is loeiheet. Tijd om te smeden.


Dina Boonstra is Directeur NV NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu