De nieuwe Paddepoelsterbrug moet geschikt blijven voor alle gebruikers en zo snel mogelijk worden gerealiseerd | opinie

De Paddepoelsterbrug vlak na de aanvaring in 2018. Foto DVHN

De Paddepoelsterbrug werd in 2018 stuk gevaren en is nooit gerepareerd. Een groot gemis, stelt Baudien Bauman van actiegroep Brugterug. Ze pleit ervoor om de brugverbinding zo snel mogelijk te herstellen, door het terugplaatsen van een nieuwe voor iedereen toegankelijke Paddepoelsterbrug.

Bijna achttien jaar lang kwam op de Paddepoelsterweg, de weg over de Paddepoelsterbrug, iedere dag blije, gelukkige gezichten tegen. Groetend. Stadjers van heel oud tot en met heel jong, Pieterpadlopers, collega’s die op weg naar iets boven Groningen even bij mij langswipten.

Soms zag ik in de verte een begrafeniskoetsje met een paard ervoor van Selwerd naar de begraafplaats op Wierum gaan. Dan boog ik even die kant op en wenste de passagier goede reis. Verheugd over het gevoel met alles wat er is en gebeurt in dit gebied verbonden te zijn.

Tot de brug in 2018 werd stuk gevaren na een fout van de brugwachter en nooit is gerepareerd. En dat terwijl hij niet erg beschadigd was en makkelijk te repareren.

Oudste landweg in verre omwegen

Er is geen mooiere route de stad in en uit dan over de millennia oude Paddepoelsterweg. Echt iedereen kan er rollend of schuivelend of huppelend overheen gaan. Het is de oudste landweg die er in verre omwegen nog is. Die vanuit de stad mensen naar een prachtig cultuurhistorisch gebied laat gaan, tot aan de heerlijkste plekken ver op het Hogeland en in Westerkwartier aan toe. Dat die route nu niet meer begaanbaar is, is een groot gemis.

Maar in plaats van de brug te repareren krijgt Groningen volgens de huidige plannen geld voor een vaste fietsbrug van maar liefst 10 meter hoog, die voor velen onbegaanbaar zal zijn. En dat terwijl er in 2015 door Rijk, gemeente en provincie de keuze was gemaakt voor een lage toegankelijke brug.

Inmiddels blijkt uit diverse rapporten echter dat de Hoofdvaarweg toch minder belangrijk gaat zijn dan eerder gedacht. De tijd heeft de plannen, die inmiddels vervaagd en verstoft zijn, en waarvan de eerste opstellers al met pensioen zijn, achterhaald. De prognoses voor de toename van schepen kloppen niet meer.

Net hoog genoeg voor recreatieboten

Zodoende is het aannemelijk dat de richtlijnen voor de bruggen ook minder rigoureus hoeven te worden toegepast. Dus lagere en beweegbare bruggen in plaats van hele hoge. Net hoog genoeg om de recreatieboten eronderdoor te kunnen laten gaan. Er komen zo’n 30 à 35 grote schepen per dag langs. Dat is niet erg veel, als je het afzet tegen het aantal weggebruikers.

In december riep de Tweede Kamer minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een motie op om gebruikers van de brug tegemoet te komen, en op korte termijn een lage, beweegbare brug te realiseren. Een toegankelijke brug dus voor alle gebruikersgroepen. Bestuurders van de Gemeente en de Provincie Groningen zouden die motie overtuigend en openlijk moeten steunen.

Inmiddels hebben ook verschillende landelijke organisaties, die opkomen voor de mobiliteit van mindervaliden en ouderen, laten weten dat de Paddepoelsterbrug als toegankelijke infrastructuur gehandhaafd dient te worden. Een 10 meter hoge brug sluit mensen uit.

Antwoorden die niet kloppen

De minister gaf op Kamervragen antwoorden die niet kloppen. Ze zei dat er geen bestuurlijke afspraken over een lage beweegbare brug zijn gemaakt. Dit terwijl er zeker notulen zijn van de Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) waarin dit wel staat. Ook hebben de omwonenden een brief hierover ontvangen is zelfs in de gemeenteraad ingestemd met de plannen.

Bij deze wil ik de Groninger regiobestuurders oproepen om de verantwoordelijkheid voor de burgers te nemen die zij hebben beloofd en de minister tot de orde te roepen en zich expliciet te scharen achter de motie van de Tweede Kamer die de lage beweegbare bruggen voor Groningen mogelijk wil houden.

De keuze is niet tussen een 10 meter hoge brug en geen brug. Er is slechts de keuze voor datgene wat recht doet aan het belang van de mensen waarvoor bestuurders en minister staan. Wij dringen er bij alle overheden en overheidsdienaren dan ook op aan om de stukgevaren brugverbinding zo snel mogelijk te herstellen, door het terugplaatsen van een nieuwe voor iedereen toegankelijke brug. De Paddepoelsterbrug hóórt bij Groningen.

Baudien Bauman is oprichter van actiegroep Brugterug

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie