Net als veel andere 60 tot 65-jarigen wil ik heel graag gevaccineerd worden, maar niet met AstraZeneca. Geef ons Pfizer en daarmee onze vrijheid terug! | opinie

Door het tumult rond AstraZeneca waren er in april bij de Stadshuisartspraktijk in Groningen veel AstraZenica-vaccins over. Foto: Jaspar Moulijn

Paul J. Lubberts uit Groningen – 62 jaar, licht overgewicht en trombose – wil heel graag gevaccineerd worden, maar niet met AstraZeneca. In een brief, die hij naar 78 Kamerleden stuurde, roept hij op om óók 60 tot 65-jarigen Pfizer te geven.

Geacht Kamerlid, de vaccinatie met AstraZeneca heb ik niet genomen omdat ik al meerdere keren trombose heb gehad zonder duidelijke oorzaak. De laatste keer afgelopen najaar.

Als 62-jarige man, met enig overgewicht en zoals gezegd trombose, behoor ik tot de risicogroep en zit ik al bijna anderhalf jaar in vrijwillige quarantaine. Ik wil daarom heel graag gevaccineerd worden. Vanwege mijn tromboseverleden durf ik echter beslist geen AstraZeneca of Janssen te nemen. Wel Pfizer.

Het oorspronkelijke advies van de Gezondheidsraad van december 2020 was dat Pfizer uitermate geschikt is voor 60-plussers. Het zou dan ook als eerste aan deze groep moeten worden gegeven, was het advies.

Alleen zij moeten dit risico dan maar lopen

Jaap van Delden, de vaccinatiedirecteur van het RIVM, stelde onlangs dat hij ook zou wachten als hij 66 was en voor AstraZeneca in aanmerking zou komen, maar over een aantal weken ook Pfizer zou kunnen krijgen. Geldt dit niet als je tussen de 60 en 65 jaar bent? Alleen voor deze groep wordt gezegd dat de risico’s bij het besmet raken met corona groter zijn dan het risico op ernstige bijwerkingen van AstraZeneca. Alleen zij moeten dit risico dan maar lopen, bizar.

Bij bijwerkingencentrum Lareb zijn inmiddels over AstraZeneca meer ernstige tromboseklachten bekend, onder meer bij drie mannen tussen de 60 en 65 jaar. In totaal gaat het om zes van de vijftien klachten, dus 40 procent van het totaal in deze kleine leeftijdsgroep. Dergelijke klachten waren eerder de reden om het AstraZeneca-vaccin niet meer aan de mensen onder de 60 te geven. Waarom dan wel aan de 60 tot 65-jarigen, waar in verhouding de meeste klachten optreden?

Geen nieuw contract met AstraZeneca

In de bijsluiter van AstraZeneca staat bovendien dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de effectiviteit bij mensen ouder dan 55 jaar. Ook wordt AstraZeneca in meerdere Europese landen niet meer gebruikt vanwege de mogelijke risico’s. De Europese Unie gaat geen nieuw contract aan met AstraZeneca, maar bestelt wel bijna twee miljard Pfizer-vaccins.

Gezien het bovenstaande is het niet te onderbouwen dat het alleen voor de groep van 60 tot 65 jaar veilig zou zijn om AstraZeneca te gebruiken, en onder de 60 niet. Boven de 65 jaar heeft inmiddels ook bijna iedereen Pfizer gekregen.

Al het bovenstaande zou eerder reden moeten zijn om het AstraZeneca-vaccin juist niet aan de leeftijdsgroep 60-65 jaar te geven. Mensen uit deze groep worden echter nu, bijna als enige, wel met AstraZeneca gevaccineerd.

We moeten niet zeuren

De verantwoordelijk minister blijft, ook na Kamervragen, halsstarrig volhouden dat wij niet moeten zeuren en AstraZeneca moeten nemen. Onze minister-president staat er instemmend bij te knikken.

Het is niet te geloven dat deze risicogroep, waarvan sommigen soms al meer dan een jaar in zelfgekozen quarantaine zitten, niet serieus genomen wordt. Terwijl gezonde mensen onder de 60, die graag AstraZeneca willen, dit wordt geweigerd. De wereld op zijn kop.

Ik vraag daarom u, onze volksvertegenwoordiger, mij te helpen om de minister tot andere gedachten brengen. Eerdere verzoeken aan het ministerie en het RIVM hadden helaas geen resultaat. Vele klemmende verzoeken en een door meer dan 10.000 mensen ondertekende petitie ten spijt.

Ga alstublieft niet mee met het, inmiddels in beton gegoten, standpunt van de minister, maar kom tot uw eigen conclusie op basis van de hier geschetste bekende feiten.

Vaccinatiegraad kan wel boost gebruiken

De nu nog achterblijvende vaccinatiegraad in onze groep zal het zeker ten goede komen. En die vaccinatiegraad in Nederland, kan met 31 procent weigeraars nog wel een boost gebruiken.

Wij zijn geen vaccinweigeraars maar weldenkende burgers die zich niet gehoord en in de steek gelaten voelen door onze overheid. Help ons alstublieft en voorkom een nieuw schandaal. Geef ons Pfizer en daarmee onze vrijheid terug!

Paul J. Lubberts is inwoner van Groningen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Coronavirus