Hoe kan men tijdens Offerfeest feestvieren en tegelijk zoveel bloedvergieten? Heb compassie en schenk een schaap het leven | opinie

Een vrachtwagen met lamsvlees voor het Offerfeest in Den Haag, 2019. ANP NIELS WENSTEDT

De enige pijn die men voelt bij het offeren van dieren is de pijn in de portemonnee, stelt Sandra van de Werd. Volgens haar kan je het offeren ook gebruiken om levens te redden.

Morgen, maandagavond 19 juli, begint het Offerfeest voor moslims. Een feest dat meer dan vier dagen duurt en waarvoor vele duizenden schapen, geiten en stieren op gruwelijke manier het leven moeten laten.

Het Offerfeest vloeit voort uit een verhaal uit de Koran waarin Allah aan de profeet Ibrahim vraagt om zijn zoon te offeren om zijn trouw aan Hem te bewijzen. Toen Ibrahim op het punt stond zijn zoon met een mes te doden, sneed het mes niet en kwam er een engel die zei dat een schaap de plek van zijn zoon mocht innemen.

Het schapenoffer heeft dus een symbolische betekenis, namelijk dat men bereid is om Allah een offer te brengen. Een verhaal vol symboliek, zoals zoveel verhalen uit de Koran en Bijbel. Die moet je niet letterlijk nemen.

Offeren nergens beschreven

Dit verhaal gaat over trouw aan Allah, medeschepselijkheid en barmhartigheid. Nergens staat beschreven dat moslims ieder jaar dieren moeten offeren.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) liet ons in 2014 weten dat het offeren van dieren dan ook geen religieuze verplichting is. Gelukkig zijn er ook steeds meer moslims die bij wijze van offer geld schenken voor medische- en voedselhulp in noodlijdende gebieden.

Een offer is iets waardevols van jezelf afstaan wat je moeilijk kunt missen. Het moet je pijn doen en je moet het moeilijk vinden, maar je doet het toch om trouw te zijn aan waarin je gelooft. En daar gaat het bij het offeren van dieren mis.

Dier wil ook leven

Want de enige pijn die men voelt bij het offeren van dieren is de pijn in de portemonnee. Daarentegen moet het schaap, de geit of de stier, die tegen zijn wil en onverdoofd gedood wordt, veel angst, stress en pijn ondergaan. En dat terwijl een dier net zoals ieder mens vreugde kan voelen, verdriet, angst en pijn kan ondergaan en ook niets liever wil dan leven.

De benaming Slachtfeest, zoals het Offerfeest ook wel wordt genoemd, is dan ook dichterbij de waarheid. Maar hoe kan men feestvieren en tegelijk zoveel bloedvergieten? Ik kan er met mijn verstand niet bij. Het past ook niet bij de Koran. Hierin staat immers dat je respectvol met dieren moet omgaan.

Ieder jaar sturen wij een oproep naar moslimorganisaties, met het verzoek om geen dieren maar geld te offeren, om zo armen en behoeftigen te helpen. In het geval zij al een schaap of ander dier hebben besteld, vragen wij hen om te overwegen het dier het leven te schenken. Zij kunnen het bij ons onderbrengen, wij zorgen er dan voor dat het naar een plek verhuist waar het liefdevol oud mag worden. Dat zou wat ons betreft een gave van goedheid en edelmoedigheid zijn.

Bedoeld voor behoeftigen

De enige reactie die wij spijtig genoeg dit jaar kregen, was van iemand die schreef dat ons voorstel indruiste tegen de godsdienstwaarden en -normen bij gelovigen. En dat bij het offeren van een dier het vlees voor een deel is bedoeld voor de behoeftigen.

Waarom kunnen deze godsdienstwaarden en -normen niet bijgesteld worden naar de huidige inzichten en de tijd waarin we nu leven? Net zoals zo veel normen en waarden van vroeger niet meer van toepassing zijn op ons leven nu.

Wereldwijd lijden meer dan 800 miljoen mensen honger. Door de coronapandemie is er in veel arme gebieden extra geld nodig voor medische hulp. De 300 euro die een geslacht schaap al gauw kost, zou men ook ten goede kunnen laten komen aan mensen die het heel hard nodig hebben.

Zo’n offer, echt en compassievol, kan letterlijk levens redden. En dat is toch waar Offerfeest om draait? Trouw, medeschepselijkheid en barmhartigheid?

Sandra van de Werd is oprichter en coördinator van Comité Dierennoodhulp . Wie een schaap wil afstaan kan contact opnemen met dierennoodhulp@hotmail.com

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie