Opinie: Laat Nationaal Programma lekker Gronings blijven

Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid, is kritisch over het Nationaal programma Groningen. Foto ANP/BART MAAT

Groningen zou meer naar Rotterdams voorbeeld moeten kijken bij het besteden van de 1,15 miljard van het Nationaal Programma vindt Marco Pastors. Onzin, het programma deugt.

Er is 1,15 miljard beschikbaar voor een betere toekomst voor de Groningers, als compensatie voor de aardbevingsellende en de gevolgen van de gaswinning. Een bak met geld van het Rijk die nauwkeurig besteed moet worden en er aan bij moet dragen dat onze provincie een positieve toekomst tegemoet gaat.

Na een lang en intensief traject ligt het resultaat er in het najaar van 2019 eindelijk; een helder en duidelijk programma dat de toekomst van onze provincie en haar inwoners moet verbeteren. Nationaal Programma Groningen is de naam die het draagt.

Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en adviserend betrokken bij de totstandkoming van het Nationaal Programma Groningen (NPG) is er echter weinig enthousiast over. Tijdens een talkshow eind december vorig jaar zegt hij dat het NPG ‘niet bijdraagt aan een goede toekomst voor Groningen’. „Als je de toekomst van een gebied echt goed wil krijgen, heeft dat niets te maken met een dorpshuis dat opgeknapt wordt of een bruggetje dat er wel of niet komt. Dan heb je een goede infrastructuur, scholen en werkgevers nodig. Ik vrees dat het niet lukt als het op deze manier doorgaat”, aldus Pastors. Een harde, negatieve uitspraak die de inhoud van het programma echt tekort doet!

Breder dan bruggetjes bouwen

Het NPG richt zicht allereerst op veel meer dan het ‘plaatsen van een bruggetje of het opknappen van een dorpshuis’. Het heeft als doelstelling de ‘Brede Welvaart’ van onze inwoners te verbeteren. Woonsituatie, gezondheid, welzijn, werken en leren en de ervaren veiligheid in de omgeving; het valt allemaal onder die ‘Brede Welvaart’. Om dit te bereiken zijn er vier ambities geformuleerd waarmee de economie en de werkgelegenheid in onze provincie verbeterd worden, de leefbaarheid wordt vergroot, jongeren een goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en een schone leefomgeving gecreëerd wordt voor onze inwoners. Allemaal ambities die bijdragen aan een positieve toekomst voor onze provincie. De projecten die door de provincie en de gemeenten gestart worden moeten voldoen aan deze ambities en worden daar ook flink op getoetst.

Onderschat belang van leefbaarheid

Gemeenten en hun inwoners hebben door het beschikbare geld vanuit het NPG een middel gekregen om de leefbaarheid van hun gemeente te vergroten en het vertrouwen van hun inwoners in de leefomgeving te versterken.

Het hakt er nogal in als niet alleen jouw eigen woning onveilig is geworden door aardbevingen, maar als je daarnaast ook nog ziet dat het dorp en zijn faciliteiten verpauperen en inwoners wegtrekken naar andere dorpen of steden. Dat ‘opgeknapte dorpshuis’ of die brug die er komt is dan juist wél wat onze inwoners nodig hebben voor een goede toekomst. Naast het feit dat het een blijvende investering is in de leefomgeving en toekomst van het dorp en zijn inwoners, staat dat dorpshuis namelijk voor veel meer. Het staat voor hoop op een nieuw begin en een stap de goede richting in. Aan dat aspect lijkt Pastors voorbij te gaan.

Het getuigt van een gebrek aan vertrouwen in onze gemeenten en inwoners te stellen dat de manier waarop het geld uitgegeven wordt niet ‘bij zal dragen aan een goede toekomst’. Juist gemeenten en inwoners weten zelf wel wat zij nodig hebben voor een goede toekomst en het NPG biedt een kans om daar te komen.

Manke vergelijking

Volgens Marco Pastors zou het NPG meer van het programma in Rotterdam-Zuid over kunnen nemen. De uitdagingen van Rotterdam-Zuid zijn echter niet de uitdagingen van Groningen en daarom zou het onzinnig zijn om van het NPG een kopie te maken van het NPRZ. Het is kortzichtig te denken dat hetgeen de inwoners van Rotterdam-Zuid een goede toekomst biedt, onze inwoners ook een goede toekomst zal bieden. Het NPG is samengesteld door echte Groningers, betrokken Groningse volksvertegenwoordigers en een bestuur bestaande uit mensen die in het hart van onze provincie staan. Het is passend omdat gemeenten en inwoners zelf mogen weten waar ze baat bij hebben. Als dat een opgeknapt dorpshuis of een bruggetje is; helemaal prima.

Dus nee, het NPG hoeft niet wat ‘Rotterdamser’ te worden, laat het vooral lekker Gronings blijven!


Stephanie Bennett is Statenlid in de provincie Groningen namens GroenLinks. Nationaal Programma Groningen is één van haar portefeuilles.

menu