Wonen moet weer een recht worden in plaats van een luxe. Laten we de krachten bundelen en samen strijden voor meer betaalbare woningen in Groningen | opinie

Hoogezand. Een woning is verkocht onder voorbehoud. Foto archief Venema Media

Pascal Roemers en Henk Nijboer (PvdA) roepen op om gezamenlijk te strijden voor meer betaalbare woningen in Groningen. Provincie en gemeenten moeten er volgens hen samen voor zorgen dat miljoenen euro’s uit het nieuwe Volkshuisvestingsfonds deze kant op komen.

De vraag naar woningen is groot. Record na record wordt gebroken. Wachtrijen voor de sociale huur zijn ellenlang. Huurhuizen zijn vaak onbetaalbaar en moeilijk te bemachtigen. Een woning kopen zit er vaak ook al niet in. Huizenprijzen zijn torenhoog en het overbieden met vele tienduizenden euro’s is aan de orde van de dag.

Grootste wooncrisis in decennia

Het is geen understatement dat we ons in de grootste wooncrisis in decennia bevinden.

Dat is niet slechts een probleem in de Randstad. De pijn wordt in heel Nederland gevoeld. Zeker ook in Groningen, waar het tekort in zowel de stad als de ommelanden groot is. Veel mensen komen er niet meer tussen.

Dit is vreemd. Zorgen voor voldoende huisvesting is namelijk een kerntaak van de overheid. Daarom is het opgenomen in artikel 22 van onze grondwet. Of je nu als student op zoek bent naar een betaalbare kamer in de stad Groningen of als starter zoekt naar je eerste huis in ‘t Oldambt. Iedereen verdient een fijne en betaalbare woning.

Gezamenlijke aanpak nodig

De problemen van nu vragen om een gezamenlijke aanpak om de woningnood te verhelpen.

Een stap in de goede richting is afgelopen jaar gezet. Toen is landelijk besloten tot de oprichting van een Volkshuisvestingsfonds na een overeenkomst van het kabinet met de PvdA en GroenLinks. Dit fonds bevat geld om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en te zorgen voor meer betaalbare woningen. Er is 450 miljoen euro beschikbaar en het Noorden moet daarvan profiteren.

Nieuwe bouwen of bestaande verbeteren

De insteek is simpel. Gemeenten kunnen het geld gebruiken om de leefbaarheid van gebieden te vergroten. Daarbij is een grote rol weggelegd voor woningcorporaties. Zo kunnen ze nieuwe woningen bouwen of bestaande verbeteren.

Dit is ook broodnodig. De leefbaarheid staat in het Noorden van het land steeds vaker onder druk. Naast het tekort aan woningen in de wijken, dragen andere problemen hier ook aan bij. Malafide verhuur, criminaliteit, verloedering en het achterblijven van maatschappelijke voorzieningen zijn funest voor het prettig wonen in onze steden en dorpen.

Samen staan we sterker

Groningers verdienen een goed huis in een leefbaar dorp of wijk. We moeten de mogelijkheden die dit fonds biedt daarom niet laten liggen. Wij doen daarom een oproep om te strijden voor meer betaalbare woningen in Groningen. Samen staan we sterker. De provincie Groningen moet daarbij in de bres springen en een voortrekkersrol nemen.

Dat is wat ons betreft de eerste stap. Om dat te bereiken stelde onze Statenfractie eind vorige maand schriftelijke vragen aan het bestuur van de provincie. Zij moet wat ons betreft het voortouw nemen om samen met de Groningse gemeenten een ambitieus voorstel te doen om te investeren in de leefbaarheid van Groningen.

Veel projecten te klein

De stad Groningen, Eemsdelta, het Hogeland en Oost-Groningen vallen binnen de grenzen van de landelijke regeling. Veel van de projecten in die gemeenten zijn echter te klein om daarvoor in aanmerking te komen. Dat willen we aanpakken.

Het voorstel dat wij voor ogen hebben moet er door een bundeling van de krachten voor zorgen dat Groningen deze investering binnensleept. In Zeeland gaf de provincie al het goede voorbeeld door precies dat te doen. Nu is Groningen aan de beurt.

Wonen moet weer een recht worden

Wonen moet weer een recht worden in plaats van een luxe die weinigen kunnen betalen. Met een succesvolle aanvraag van gelden uit het Volkshuisvestingsfonds kan Groningen de eerste stap zetten naar meer betaalbare woningen en leefbare dorpen en wijken.

Gezamenlijk kunnen we dat in de provincie voor elkaar boksen. We roepen het provinciebestuur dan ook op actie te ondernemen en samen met gemeenten te werken aan een plan voor Groningen.

Pascal Roemers is Fractievoorzitter Provinciale Statenfractie Partij van de Arbeid Groningen
Henk Nijboer is Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie