Opinie: Aanpak N34 en ring zuid is niet duurzaam

Auto's op de ring zuid bij Groningen. Foto Siese Veenstra

Breng samenhang in de plannen voor de N34, de ring zuid rond Groningen en de A28. Nog veel beter is het aanleggen van meer spoor.

Afgelopen week hebben de Staten van Drenthe besloten door te gaan met de partiële verdubbeling van de N34. Daarbij is de N34 een van de belangrijkste wegen binnen Noord-Nederland tussen Emmen en de stad Groningen. Wat opviel in deze discussie is dat de provincie Drenthe ophoudt met denken waar de N34 aansluit op de A28. Hieruit blijkt dat er totaal niet samengewerkt wordt tussen de provincies Drenthe en Groningen, en al helemaal niet met de gemeente Groningen.

Vorige week stond in deze krant ook een opinie over de N34 met de volgende kop: ‘Geef alternatieven N34 een kans’. Het meest opvallende was dit citaat: ,,Een investering die geraamd wordt op ruim 90 miljoen euro en een tijdwinst oplevert van circa 1 minuut voor een bestuurder die het hele traject tussen Emmen en De Punt aflegt (en dat doet maar 17 procent van alle automobilisten die over de N34 rijden).’’ Van deze 17 procent kan gewoon de conclusie worden getrokken dat het overgrote deel in de stad Groningen moet zijn als forens. De mensen die aansluiten in de rij richting het Julianaplein en zich vermengen met de stroom vanuit Assen naar de stad Groningen. Zij belanden daarbij uiteindelijk op de ring zuid.

Bumper aan bumper

Onze regionale politici en zeker de bestuurders hebben de mond vol van duurzame mobiliteit. Helaas blijkt in de praktijk het tegendeel. Zeker in de ochtend- en avondspits rijden ook de Qliners, Q-links en reguliere streekbussen bijna bumper aan bumper over de N34 naar de stad Groningen of richting Emmen. Ook dit kan duurzamer en vele malen efficiënter. Namelijk door een spoorlijn aan te leggen tussen Emmen en Veendam voor de aansluiting met de stad Groningen.

Op dit vlak is maar één onderzoek uitgevoerd door Witteveen + Bos. Daarbij ging het maar om één verbinding tussen Groningen via Emmen naar Almelo. Op basis van dit ene onderzoek wezen onze politici de noodzakelijke investering in het spoor af. Onder het mom ‘te duur’ en een andere, nog schadelijker drogreden: ‘Ze zien mij al daarvoor in Den Haag aankomen’. Het ging volgens Witteveen + Bos om een te investeren som van 740 miljoen euro. Wat niet meegewogen werd, was de tijdwinst van ruim een kwartier voor de forensen. Een snelle regionale trein vervangt gewoon drie gelede streekbussen of dubbeldeks Qliners naar de stad Groningen.

Eén onderzoek is geen onderzoek

Afgelopen zaterdag stond in de Drentse editie van DvhN een artikel met de volgende kop: ‘Vanuit Emmen en Coevorden per 2024 Europa in’. Deze verbinding wordt alleen maar krachtiger als zij doorgetrokken wordt naar de stad Groningen en ook naar station Eemshaven. Want in de wereld van de infrastructuur geldt ook het volgende gezegde waaraan de politici een voorbeeld kunnen nemen: ‘Eén onderzoek is geen onderzoek’. In de praktijk betekent dit gewoon meerdere onderzoeken om de casus vanuit meerdere hoeken te benaderen. Dit om een compleet beeld te krijgen.

Als de stad Groningen ook die genoemde 17 procent vanuit Emmen graag in de het openbaar vervoer wil zien verdwijnen, dan zijn er andere maatregelen nodig. De gemeente Groningen lijkt solitair te zijn begonnen met een nieuwe Openbaar Vervoer-visie als opvolger van het noodplan van 2013, toen de regionale tram sneuvelde in het najaar van 2012. Uit een belangrijk onderzoek hierin blijkt dat het systeem ‘bus’ niet in staat is de volgende 200 procent reizigersgroei te realiseren.

Een andere niet gestelde vraag: waarom is de regionale trein nog niet aantrekkelijk genoeg? Het gebrek aan infrastructuur staat hoge frequenties in de weg en binnen de stad Groningen hoort zeker Zernike op het spoor aangesloten te worden. Ook het spoorgoederenvervoer is nooit meegewogen in de onderzoeken naar de spoorlijn VeendamEmmen. Want voor het Chemiepark in Delfzijl is een snelle directe aansluiting op het Europese spoornet van levensbelang.

Daarom is plannen maken voor een partiële verdubbeling van de N34 geen goed voorbeeld van duurzame mobiliteit.

Frank Menger is voormalig woordvoerder van de commissie ring zuid De Wijert.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu