Opinie: Ook versterkte huizen na zware beving waardeloos

Nepversterking als ludiek protest in Bedum tijdens de jaarlijkse Lichtweek dit jaar. Foto Kees van de Veen

Na een aardbeving zijn ook versterkte huizen rijp voor de sloop. Waarom staat dit niet in het rapport van de Nationaal Coördinator Groningen (NGG)? Een open brief aan de NCG.

Geachte heer,

Binnenkort begint u met de uitvoering van het Plan van Aanpak voor de versterking van 11.671 panden. Dat heeft u op 22 november aangekondigd.

Hierbij neem ik de vrijheid u een paar vragen te stellen. Laat ik maar beginnen met de vraag wat versterken eigenlijk is. In uw rapport bent u daar niet helder over, althans ik kan het niet vinden. Maar gelukkig zijn er andere rapporten waarin dit wel beschreven staat. Als u dat wilt, stuur ik u graag de betreffende literatuur op.

Het uitgangspunt voor de versterking is dat er geen menselijke slachtoffers zouden moeten vallen. Concreet houdt dit in dat een woning net niet instort. In de literatuur gebruikt men vaak Engelse termen en hier gaat het om near collapse : de woning is volkomen beschadigd en goed voor de sloop. Als een woning aan deze voorwaarde voldoet, heet hij aardbevingsbestendig.

Rijp voor de sloop

Versterken geeft de indruk dat de huizen beter af zijn, maar na een aardbeving zijn ze rijp voor de sloop! Waarom staat deze definitie niet in uw rapport, meneer de NCG? Heeft u daar redenen voor?

Ook zocht ik tevergeefs naar de aardbeving die volgens uw rapport maximaal mogelijk is. Nu noemen door mij gelezen rapporten een aardbeving met een kracht van ongeveer 5.5 op de schaal van Richter. Die aardbeving is bijna 79 keer zo sterk als de aardbeving bij Huizinge in 2012: die was 3.6 op de schaal van Richter.

Kunt u mij uitleggen waarom u deze kracht van 5.5 niet in uw rapport noemt? Is een dergelijke aardbeving de komende jaren te verwachten? Als dat niet het geval is en de aardbevingen minder zwaar zijn, hoeft er minder versterkt te worden. Is deze zware aardbeving wel realistisch, dan kan die ook morgen gebeuren. Hoeveel doden en gewonden zullen daarbij vallen, omdat de versterking immers nog lang niet klaar is?

Nederlandse term

In uw rapport staan tabellen met termen als Pmean en P90. Nu heb ik lang geleden een exacte studie gevolgd met veel statistiek, zodat ik wel kan begrijpen dat P voor waarschijnlijkheid staat. Maar wat bedoelt u precies met mean , is daar geen Nederlandse term voor? Ik weet dat er in de statistiek verschillende termen voor ‘gemiddelde’ gebruikt worden. ‘Mean’ betekent echter ook ‘gemeen’. Dus hoe zit dat precies?

En dan de P90. Op de website van de Mijnraad staat dat het af te raden is om een P90 te gebruiken. Die P90 is namelijk een extra marge in de onzekerheid. Volgens de Mijnraad wordt bij de berekening van de waarschijnlijkheid al ruim voldoende rekening gehouden met de onzekerheden. Op die site lees ik ook dat u drie vragen heeft gekregen naar de bronnen die u gebruikt hebt voor de berekeningen. Daar heeft u onvoldoende antwoord op gegeven, lees ik. Nu is het niet zo dat ik de Mijnraad geloof en u niet. Maar het lijkt me wel handig dat duidelijk wordt hoe de zaken in elkaar zitten.

Toneelspelen

Stel dat ik me verplaats in de NAM, en dat lukt me wel een beetje omdat ik van toneelspelen houd, dan zou ik met een beroep op de Mijnraad zeggen dat ik de versterking van heel wat panden niet zou betalen. Immers, als ik de Mijnraad volg, moeten in de stad Groningen nul panden versterkt worden, terwijl u als NCG een getal van 2318 noemt. Mijn laatste vraag voor u is dan ook: heeft u dit goed afgesproken met de NAM, zodat later niet verbouwingen stopgezet worden omdat er geen geld meer is, en de Groningers met de ellende blijven zitten?

Met vriendelijke groet,

Herman Damveld, publicist te Groningen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
menu