Stadskanaal heeft een krimpopgave maar verliest de slag: is de achterstand in het bouwen van woningen nog op tijd te repareren? | opinie

Huizen aan het Stadskanaal in Stadskanaal. Foto: André Broere

Stadskanaal heeft een krimpopgave en toch is er onnodig een jaar verloren gegaan waar vooral de woningzoekenden de dupe van zijn geworden, stellen Egbert Hofstra (PvdA) en Klaas Pals (D66). Volgens hen is het hoog tijd voor een inhaalslag.

‘Stadskanaal heeft een krimpopgave’, zo klonk het in mei vorig jaar nog uit de mond van wethouder Brongers (CDA) en de meerderheid van de raad bij het wegbestemmen van 349 woontitels. Dit betekent dat op de betreffende kavels geen woningen meer gebouwd mogen worden. Wij waren het hier niet mee eens en voerden hier een felle discussie over. Er was namelijk vorig jaar al sprake van een sterk aantrekkende woningmarkt en dat heeft zich afgelopen jaar voortgezet.

Een jaar later wil het college dezelfde woontitels hals over kop weer beschikbaar stellen. Zwabberbeleid, een jaar achterstand opgelopen en nee hebben moeten verkopen: Stadskanaal heeft zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.

En nu er berichten komen dat omringende plaatsen al met concrete plannen bezig zijn voor het bouwen van honderden woningen (Veendam 770, Oldambt 850 en Westerwolde 200), worden de discussies steeds feller. Zeker nu het Noorden ook nog eens circa 200.000 woningen wil bouwen in ruil voor de aanleg van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.

Sein al op groen

Voor het eerste deel van de Nedersaksenlijn van Veendam tot Stadskanaal staat het sein al op groen, met een geplande opening in 2024. Dat zal de woningvraag nog verder vergroten. Daarnaast stelt de provincie Groningen zo’n 850.000 euro beschikbaar voor het ‘aanjagen’ van woningbouwplannen.

Ons komt inmiddels bijna de stoom uit de oren. Toen we afgelopen augustus de woonvisie behandelden, hebben we aangedrongen op meer daadkracht. We werden daarbij gesteund door de directeur van SealteQ, Martin van der Leest, en directeur Ben Timmermans van Avitec Infra en Milieu, die namens de lokale industrie letterlijk om ‘meer elan en durf’ vroegen.

Nu, maar liefst negen maanden later denkt het college, gesteund door de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en VVD, elan en durf te tonen door het herinvoeren van de woontitels. Wij vinden dat too little, too late .

Aangekocht voor een miljoen

Bij het uit de markt halen van ongeveer 2000 m 2 winkelvloeroppervlak om het centrum compacter te maken, was de situatie vergelijkbaar. Het college heeft het gebouw aan de Oude Markt aangekocht voor een miljoen om het te gaan slopen. Nu is het door wethouder Borgesius (VVD) weer doorverkocht en komen er ook appartementen in.

Zo’n fraaie oplossing had je, vanuit een stevige visie op de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting, toch ook van tevoren wel kunnen bedenken? Nu kost het flink geld en anders had het een mooi bedrag opgeleverd, zoals recentelijk bij grondverkoop door Oldambt. En onze gemeente zit toch al niet goed bij kas.

Tot twee keer toe heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college over versnelling van de woningbouw, herbezinning op het woonbeleid/de woonvisie en de voortgang van de sociale woningbouw. Aanleiding hiervoor waren initiatieven van Rijk en provincie die de woningbouw willen versnellen.

Elan en durf ver te zoeken

De antwoorden waren onbevredigend. Er werd nogal formeel en afhoudend gereageerd. Het elan en de durf waar we het eerder over hadden, waren ver te zoeken

Nu, pas in voorjaar 2021, zegt het college dat het gevoel van urgentie wordt gedeeld, maar ‘dat het lostrekken van plannen, het wijzigen van bestemmingsplannen en het beoordelen en toekennen van initiatieven tijd vraagt. Er staan veel ontwikkelingen op stapel.’

Wij zijn blij met de nieuwe openheid van het college, maar blijven ongerust over de toekomst. We vragen ons af of de urgentie nu wel écht tot de wethouder en de ChristenUnie, CDA en VVD is doorgedrongen. Er is onnodig een jaar verloren gegaan waar vooral de woningzoekenden de dupe van zijn geworden.

Dus om een inhaalslag te maken, moet de wethouder extra hard aan de slag om onze gemeente te promoten en net als onze buurgemeenten te komen met concrete bouwplannen. Dat zou makkelijk moeten zijn, want het is hier prachtig wonen en hier is ruimte!

Egbert Hofstra en Klaas Pals zijn fractievoorzitter van respectievelijk de PvdA en D66 in de gemeenteraad van Stadskanaal

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie