Uitslag Stelling van de dag: Kleine meerderheid vindt de ruil van woningbouw voor een betere spoorverbinding geen goede zet

De noordelijke provincies willen wel extra huizen bouwen voor de Randstad, maar daarvoor er wel geld komen voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, en voor verbetering van het huidige spoor. Foto: HL-STUDIOS

Een kleine meerderheid van 56 procent is niet eens met de Stelling van de dag: Extra woningbouw voor een betere spoorverbinding is een goede zet.

Een veelgenoemd argument voor deze uitslag is dat mensen het Noorden graag willen houden zoals het nu is. Meer woningen en een betere spoorverbinding gaat ten koste van de rust en de natuur, vinden de stemmers. ,,Het noordelijke landschap moet niet verder verstedelijken. Rust en ruimte zijn hier de kernkwaliteiten.”

Het Noorden moet volgens de oneens-stemmers geen tweede Randstad worden. Ook zijn ze bang dat westerlingen in het Noorden gaan wonen en hun baan in het Westen behouden: ,,Komen die Hollanders hier goedkoop wonen en gaan ze met de sneltrein naar hun werk in het westen.”

Kansen voor Noord-Nederland

Volgens eens-stemmers (44 procent) is het een goede manier om Noord-Nederland serieus mee te laten tellen. ,,Dit verlicht de druk op de woningmarkt en biedt echt kansen voor Noord-Nederland wat betreft de bereikbaarheid en economische ontwikkeling in alle opzichten.”

Wanneer de extra woningen gerealiseerd worden, moet de Lelylijn er wel daadwerkelijk komen. Er is niet genoeg werkgelegenheid volgens een stemmer: ,,Er zijn voor zoveel mensen hier in het Noorden onvoldoende banen. Goede verbinding met het Westen is dan een noodzaak.”

Een ander wil vooral de baten en niet de lasten van de spoorverbinding: ,,De Lelylijn moet er sowieso komen, daar zou niet over geruild moeten worden met woningen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meningen
Stelling van de dag