Aangeboden door: 101BHV.nl

Waarom elk bedrijf BHV moet hebben

Foto: Archief 101BHV.nl

Er is een calamiteit, een ongeval, of er is sprake van brand. Tijd is heel belangrijk, de eerste minuten zijn cruciaal. Hoe sneller je kan ingrijpen hoe beter de uitkomst zal zijn voor het slachtoffer en voor het beperken van schade aan bedrijf. Je belt professionele hulpdiensten, maar die zijn er niet direct. Dan komt het aan op mensen die in de buurt zijn en in staat zijn zelf te handelen.

Bedrijfshulpverleners in actie

BHV staat voor bedrijfshulpverlening, dit zijn medewerkers van het bedrijf die eerste hulp kunnen verlenen een beginnende brand te blussen en reanimeren met AED.

Elk bedrijf met personeel is volgens de Arbowet verplicht om voorbereid te zijn op een calamiteit. Dit kan door medewerkers van de onderneming een cursus BHV te laten volgen. Het aantal BHV’ers moet afgestemd zijn met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. Het is belangrijk om de kennis en vaardigheden jaarlijks te oefenen met een BHV herhaling .

Elke minuut telt

Stel je voor dat er in jouw organisatie een calamiteit gebeurt. Er breekt brand uit of er valt een bezoeker van de trap. De kans is gelukkig klein, maar het komt dagelijks in Nederland voor. Als elke seconde telt, wil je kunnen vertrouwen op bedrijfshulpverleners.

Als een BHV’er ter plaatse is en gebruik maakt van een AED tijdens een reanimatie is de overlevingskans tussen de 50 en 70 procent.

Toezicht door Inspectie SZW op BHV

De Inspectie SZW houdt toezicht op arbeidsomstandigheden, waaronder op bedrijfshulpverlening. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid bedrijfshulpverleners en de organisatie van de BHV in relatie tot de risico’s in het bedrijf.

De redactie van Dagblad van het Noorden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
menu